Kargaşa İle İlgili Cümleler, Kargaşa Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0
Advertisement

Kargaşa ile ilgili cümleler. Kargaşa kelimesi içeren “Kargaşa” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Kargaşa İle İlgili Cümleler

Kargaşa Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. Kargaşa çıkartmamak adına susmak zorunda kaldım.
 2. Felemenklilerin İspanyol yönetimine karşı ayaklandıkları sırada Felemenk’te ortaya çıkan kargaşadan yararlanmaya çalışarak 1581’de kendisini Brabant dükü ve Flandre kontu ilan ettiyse de, bu unvanlar sözde kaldı.
 3. Sarı yelekliler Fransa’da ciddi bir kargaşa yarattılar ve bu ülkeye olumsuz bir şekilde yansıdı.
 4. Terör örgütlerinin yaratmak istedikleri kargaşa sadece ve sadece batılı ülkelerde yer alan ülkelere borç verebilen kartellerin işine yaramaktadır.
 5. Ama, hiç kimse size evde ilk haftaların bir kargaşaya yol açacağından söz etmemişti.
 6. Dedikodunun, fesadın, kargaşanın çok olduğu yerlere cadı kazanı ismi verilmektedir.
 7. Fetret Arapça’da kargaşa anlamına gelir.
 8. Umur Bey’in yerine başa geçen Cüneyd Bey (1405-26), Osmanlı Devleti’nin içine düşmüş olduğu kargaşadan yararlanmaya çalıştı.
 9. I. Murşili’nin ölümünden İÖ 1525’te başa geçecek olan Telipinu arasındaki 65 yıllık dönem, Hitit Devleti için bir kargaşa dönemidir.
 10. Anaksagoras’a göre evren, önce, tüm varlıkların niteliklerinin toplandığı bir kaos (kargaşa) durumundadır.
 11. Yüz yıllık bir savaş ve kargaşa döneminden sonra, imparatorluk, Bulaların eline geçti.
 12. Kargaşa ve yozlaşmanın egemen olduğu dünyada hoş bir görev bu.
 13. Bir taraftan belâ, mihnet, sıkıntı, diğer taraftan kargaşa, ara bozma, azdırma hattâ ihtilâl anlamlarını kapsamına alır.
 14. Sahaya atılan ses bombası sonrasında trübünlerde büyük bir kargaşa yaşanmıştır.
 15. Belediyenin aldığı garip kararlar sebebi ile 2 haftadır trafikte büyük bir kargaşa yaşanmaktadır.
 16. Tsunami uyarısı sonrasında Amerika’nın doğu eyaletlerinde başlayan büyük kargaşa sebebi ile dolar hızla değer kaybetmeye başladı.
 17. Bilgilerin veriliş biçimi kargaşa, korku, gereksiz sevinç yaratacak biçimde olmamalıdır.
 18. Genel kargaşa ortamına karşın bu dönemde tıp, astronomi, botanik ve kimya alanlarında önemli gelişmeler oldu.
 19. İç konuşma tekniğinin kullanıldığı bu yapıt toplumsal kargaşa içinde bunalıma düşen aydınların arayış ve çıkmazlarım dile getiriyordu.
 20. Jacob van Artevelde, Gent’e dönerken çıkan bir kargaşa sırasında öldürüldü.
 21. Bir korkak bir orduyu bozar bir toplumda korkak kişi, kaygılı, heyecanlı sözleriyle kargaşa çıkarır.


Leave A Reply