Kari’a Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kari’a Suresi nedir? Kari’a Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Kari’a suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Kari'a Suresi

Kari’a Suresi Hakkında Bilgi

Kari’a Suresi; Kuran-ı Kerim’in 101. suresidir, 11 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça kari’a “felaket” anlamına gelir. Surede kıyamet anlamında kullanılmıştır. İlk ayette bu sözcük geçtiğinden sure bu adı almıştır. Surede kıyamet günü gerçekleşecek olaylardan ve ahiret hayatı konularından bahsedilmiştir.

Kari’a Suresi Anlamı

 • 1- Kâria!
 • 2- Nedir o kâria?
 • 3- Kârianın ne olduğunu sen bilir misin?
 • 4- O gün insanlar yayılmış pervaneler gibi olurlar.
 • 5- Dağlar atılmış renkli yünler gibi olur.
 • 6- O gün kimin tartıları ağır basarsa,
 • 7- o, hoşnut olacağı bir hayat içindedir.
 • 8- Kimin tartıları hafif gelirse,
 • 9- onun anası da hâviye’dir.
 • 10- Haviye’nin ne olduğunu bilirmisin?
 • 11- O, kızgın bir ateştir.
Arapçası
 • 1- El kariah
 • 2- Mel kariah
 • 3- Ve ma edrake mel kariah
 • 4- Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus
 • 5- Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş
 • 6- Fe emma men sekulet mevazınüh
 • 7- Fe hüve fi ıyşetir radıyeh
 • 8- Ve emma men haffet mevazınüh
 • 9- Fe ümmühu havıyeh
 • 10- Ve ma edrake mahiyeh
 • 11- Narun hamiyeh

Tefsiri

“Kulakları patlatan o ses” diye çevirdiğimiz kåria kelimesi sözlükte “şiddetle vurmak, çarpmak” anlamına gelen kar‘ kökünden türemiş bir isim olup kıyameti ifade eder. Arapça’da büyük felâket ve belâya da kåria denir. Kıyamet dehşet verici halleriyle kalplere korku saldığı ve o günde suçlular cezaya çarptırıldığı için kıyamete kåria denmiştir. Bu âyetler, gerek üslûp gerekse anlam bakımından kıyamet olayının büyüklüğünü ve şiddetini ifade ettiği gibi kıyametin ne zaman meydana geleceğinin bilinemeyeceğini de göstermektedir.

Kıyamet gününde insanların kabirlerinden kalkarak mahşer yerine gidişleri tasvir edilmektedir. İnsanlar o anda korku ve dehşet içerisinde dağınık bir halde bulunacaklarından yüce Allah onları sağa sola dağılmış kelebeklere benzetmiştir. Kabirlerinden kalkan insanlar büyük kalabalıklar oluşturacakları için de başka bir âyet-i kerîmede (Kamer 54/7) dağılıp savrulmuş çekirgelere benzetilmektedirler. O gün insanlar birbirlerini çiğnercesine hareket edip mahşerde toplanacaklardır. 5. Kıyamet gününde dağların yok olma safhalarından biri dile getirilmektedir. Başka âyetlerde anlatıldığına göre o gün dağlar parça parça olacak, akıp giden kum yığını haline gelecek, atılmış renkli yüne dönüşecektir. Sonra da serap olacaktır. Bütün bu tasvirler, kıyamet gününde yerkürede meydana gelecek olan sarsıntının ne derece şiddetli olacağını gösterir.

Advertisement

Leave A Reply