Karma Ekonomi Sistemi Nedir? Özellikleri

0
Advertisement

Ekonomik sistemlerden karma ekonomi sistemin özellikleri nelerdir? Karma ekonomi sistem ile ilgili terimler, olumlu ve olumsuz sonuçları.

Karma Ekonomi Sistemi

Karma ekonomi sistemi, kapitalist sistemin ekonomik sorunları çözmekte yetersiz kalmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. “Sosyal Piyasa Ekonomisi” olarak da adlandırılan bu sistem, kapitalist ve sosyalist sistemin bir sentezidir.

Karma ekonomi sisteminde; insanlara fırsat eşitliği sağlama, kişiyle toplum çıkarı çatıştığında toplum çıkarına öncelik verme, gerektiğinde üretim araçlarının mülkiyetine sınır getirme ve sosyal güvenliği sağlama ilkelerine öncelik verilir. Devlet; ulusal gelirin adeletli dağıtılmasını sağlamaya, tekelleşme girişimlerini önlemeye çalışır ve kamu yararını ön planda tutar.

Sistemin araçları, sınırlandırılmış ve yaygın mülkiyetle demokratik planlama ve sosyal devlet düzenidir. Bu sistemde üretim araçları devlete de bireylere de ait olabilir. Bu nedenle, hem devlet mülkiyeti hem de özel mülkiyet söz konusudur. Planlama yapılmaktadır ama plan zorlayıcı değil, yol göstericidir. Bu nedenle, demokratiktir. Ayrıca, bireylerin belli bir ekonomik düzeyin altına düşmemesi ve sağlık, eğitim gibi her çeşit ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması yoluna gidilir. Bu nedenle de sosyal devlet düzeni geçerlidir.

Karma ekonomi sisteminde, piyasa ve fiyat mekanizması esas alınmakla birlikte, bu uygulamalardan toplum zararına sonuçlar çıkmaması için yol gösterici, teşvik edici, demokratik planlamaya önem verilir. Devlet; kaynakların adaletli dağılımına, kalkınmanın sağlanmasına, işsizlik ve enflasyonun önlenmesine çalışır. Kamu girişimciliğiyle özel girişimcilik, ekonomide birlikte yer alır, birbirini destekler.

Advertisement

Leave A Reply