Kars İl Kodu Tüm İlçeleri Posta Kodları Trafik Plakaları Telefon Alan Kodu

0
Advertisement

Kars İl Kodu nedir? Kars İli Trafik (plaka) kodu, telefon alan kodları, Kars il ve tüm ilçelerinin posta kodları tam listesi.

KARS TRAFİK (PLAKA) KODU —— 36 (Tüm İlçelerin Trafik Kodları)

KARS TELEFON KODU ———- 474

KARS POSTA KODU ———— 36000

Kars İl Kodu (Posta – Trafik – Telefon)
Kars İlçeleri Posta Kodları;

*Akyaka posta kodu : 36780

Akyaka Akyaka: 36780
Akyaka Köyler: 36780

Akyaka; Kars ili’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 22 köyü vardır. İlin doğusunda; kuzey, batı ve güneyden Arpaçay, Susuz, Merkez ve Digor ilçeleri, doğudan Ermenistan topraklarıyla çevrilidir.

İlçe toprakları, Arpaçay Irmağı’nın suladığı dalgalı görünümdeki yayla düzlükleriyle kaplıdır. Doğu Anadolu’ya özgü sert karasal iklim egemendir. Yazlar kısa ve serin, kışlar uzun ve kar yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 4-5 °C, yağış tutarı 416 mm’dir. Yörede görülen Doğu Anadolu’ya özgü bozkır bitkileriyle seyrek dağılmış huş ve meşe ağaçları doğal bitki örtüsünü oluşturur. Tarım ve hayvancılık başlıca gelir kaynaklarıdır. Buğday, arpa, şekerpancarı, az miktarda elma yetiştirilir. Koyun ve keçi beslenir. Geleneksel el dokumacılığı ve arıcılık yapılır. Eski adı Kızılçakcak olan, deniz düzeyinden 1.500 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 61 km uzaklıktadır. Kars-Gümrü (eski Leninakan) Demiryolu, ilçe merkezi yakınından geçer.

Daha önce Arpaçay İlçesi’ne bağlı bir bucakken 19 Haziran 1987’de ilçe oldu.

*Arpaçay posta kodu : 36730

Arpaçay Arpaçay: 36730
Arpaçay Köyler: 36730

Advertisement

*Digor posta kodu : 36670

Digor Dağpınar: 36680
Digor Digor: 36670
Digor Köyler: 36670

Digor; Kars İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 42 köyü vardır. İlin güneydoğusunda; kuzey ve kuzeybatıdan Merkez, kuzeydoğudan Akyaka ve Arpaçay, güneybatıdan Kağızman, güneyden Iğdır’ın Tuzluca ilçeleri; doğudan Ermenistan ile çevrilidir.

Batıdan-doğuya doğru alçalan ilçe toprakları, Kars Yaylası’nın bir bölümünü içine alır. Alacadağ (2.699 m), Büyük Yağlıca (2.961 m) ve Hacıhalil (2.773 m) başlıca yükseltileridir. En önemli ırmak, Alacadağ’dan doğan, kasaba içinden geçerek, Kilittaşı Köyü yakınında Arpa Çayı’na katılan Digor Çayı’ dır. Doğu Anadolu’ya özgü karasal iklim egemendir. Kışlar uzun süreli ve kar yağışlı, yazlar serin ve kısa sürelidir. Yıllık ortalama sıcaklık 4-5°C, yağış tutan 475 mm’dir. Yayla bitkileri, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, şekerpancarı, kayısı, zerdali, elma ve hayvan yemi olarak fiğ, yetiştirilen başlıca ürünlerdir. Koyun ve keçi beslenir. Hayvancılık birinci gelir kaynağıdır. Canlı hayvan ve hayvan ürünleri ticareti yapılır. El dokumacılığı ve halıcılık son yıllarda yaygınlık kazanmaktadır.

Kotor Dağı eteklerinde, deniz düzeyinden 1.725 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 47 km uzaklıktadır. Geçmişte Tekor ve Dogor adlarıyla anılan Digor, 1953’te ilçe konumunu kazandı.

*Kağızman posta kodu : 36700

Kağızman Kağızman: 36700
Kağızman Köyler: 36700

*Kars Sukapı posta kodu : 36040

Merkez Bülbül: 36270
Merkez Köyler: 36000
Merkez Ortakapı: 36100
Merkez Sukapı: 36040
Merkez Yenişehir: 36200

Advertisement

*Sarıkamış posta kodu : 36500

Sarıkamış Karaurgan: 36520
Sarıkamış Köyler: 36500
Sarıkamış Sarıkamış: 36500

Sarıkamış; Kars İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 2 bucağı (Karakurt, Karaurgan), 55 köyü vardır. İlin güneybatısında; kuzeyden Selim, doğudan Merkez, güneyden Ağrı’nın Eleşkirt, batıdan Erzurum’un Şenkaya, Narman ve Horasan ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe topraklan dağlıktır. Soğanlı Dağ (2.088 m) kuzeybatıda Süphan Dağı (2.909 m) orta bölümde, Balıklı Dağı (2.858 m) ve Aladağ (3.140 m) doğuda, yer alan başlıca yükseltileridir. Dağların 2.500 m’nin üzerindeki doruklarında kar ve buzullar görülür. Kars-Erzurum Yaylası’nın bir bölümü ilçe topraklarında kalır. Aras ve kollan başlıca ırmaklardır. Aras, ilçenin güneyinde doğu-batı doğrultusunda akar. Kışlar, çok soğuk, sert ve kar yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 3.2°C yağış tutan 576 mm’dir. Zengin sarıçam ormanları, aşın kullanım ve hayvan otlatma nedeniyle gerileme içindedir. Yaylalar, ilkbaharda yeşeren yayla bitkileri ve çalılarla kaplıdır. Tarıma elverişli alanlar çok sınırlıdır. Buğday, arpa, fiğ, patates, kayısı başlıca tarım ürünleridir.Koyun yetiştiriciliği önemli bir geçim kaynağıdır. Tarım ürünleri ve canlı hayvan ticareti yapılır. Kars Çayı Vadisi’nde, Erzurum-Kars Kara ve Demiryolu üzerinde, deniz düzeyinden 2.100 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 56 km uzaklıktadır. Kış aylarında kayak yarışmaları yapılır.

Osmanlı-Rus Savaşı’nda Rusların eline geçen ilçe, Gümrü Savaşı (1920) ile kurtarıldı. 1926’da belediye örgütü kuruldu.

*Selim posta kodu : 36900

Selim Köyler: 36900
Selim Selim: 36900

*Susuz posta kodu : 36760

Susuz Köyler: 36760
Susuz Susuz: 36760


Leave A Reply