Kars İlinin Tarihi ve Kars Kalesi Hakkında Genel Bilgiler

0
Advertisement

Kars ilimizin tarihçesi ile Kars Kalesi hakkında kısa bilgi yazısı. Kars kalesi ne zaman ve kim tarafından yapılmıştır? Mimari özellikler nelerdir?

Kars Kalesi

Kars Kalesi

Kars’ın çok eski bir tarihi vardır. İlkçağ tarihçilerinin eserlerinde burası Khorzena, Khorsa diye geçer. 1064’te Kars’ı alan Selçuklular şehri onardılar.

Kars, XIII. yüzyılda Moğollar’ın eline geçti. Kanuni devrinde Safeviler’den Türkiye’ye geçti. Askeri mevkii bakımından Türkler’le İranlılar arasındaki savaşlarda zaman zaman elden ele geçen Kars I. Ahmet devrinde yeniden onarıldı. Böylece 1819’da 10.000 evlik, 60.000 nüfuslu bir şehir haline geldi ve bir ara eyalet merkezi oldu.

Bundan sonra Rus istilasına uğrayan Kars, 1828, 1855, 1878’de olmak üzere, üç kere Ruslar’ın eline geçti. Bu savaşlarda Kars’ın gösterdiği direnç, Türk askerinin yarattığı mucizeler tarihimizin en şanlı sayfaları arasına geçmiştir. 1878’den 1918’e kadar 40 yıl Rus işgali altında kalan Kars, 1918 Gümrü Antlaşması ile anayurda kavuştuysa da Büyük Savaş’tan sonra Ardahan, Artvin, Batum’la birlikte Kars da Ermeniler’le Gürcüler’e bırakıldı. Yalnız, Karslılar, bu karara karşı koyarak yer yer Ermeniler’le, Gürcüler’le savaştılar. 1920’de, Kazım Karabekir Paşa tarafından alındı. 16 mayıs 1921 Moskova, 13 ekim 1921 Kars antlaşmaları ile Kars Türk sınırları içine alındı.

KARS KALESİ :

XII. yüzyılın yarılarında Saltuk beylerinden İzzettin Han tarafından yaptırılmıştır. Çeşitli eller değiştiren kale Yavuz Sultan Selim zamanında bir yıkıntı haline gelmişti. Kanuni Sultan Süleyman kaleyi 1548’de tamir ettirdi. Safevi taarruzunda kale yeniden yıkıldı. III. Murat kaleyi yeni baştan yaptırdı. Bundan sonra da yüzyıllar boyunca çeşitli hücumlara uğradı, birçok defalar tamir gördü. Tarihi boyunca çok şiddetli savaşlara sahne olan Kars Kalesi mücessem bir kahramanlık destanı gibidir.

İl merkezinin kuzeyindeki bir tepede bulunan kale iç ve dış olmak üzere iki kısımdan ibarettir. Bugün yıkıntı halindeki dışkalenin çevresi 27 km. idi. İç ve dış kalelerde 2.000’den fazla mazgal, 220 tane burç ve kule vardı. XVIII. yüzyılda kalenin içinde 3.000 ev, 47 cami ve mescit, birçok dükkan bulunuyordu.

Advertisement

Leave A Reply