Kayık Nedir? Eski Kayıklar Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kayık ne demektir? Eski kayıklar, kayıkların eski dönemlerde kullanımı, kayık ne işe yarar, kayık hakkında bilgi.

eski-kayikKayık; Yelken, yahut kürekle hareket eden, iki ucu sivri deniz teknelerine denir. Bir çift kürekle çekilenleri olduğu gibi, iki çift ve daha fazla kürekle çekilenleri de vardır. Özellikle balıkçı kayıkları böyledir.

Motorlu araçların ve vapurun icadından Önce İstanbul sularındaki ulaştırma kayıklarla yapılırdı. O zamanlar çok yaygın kullanış alanı olan kayıklar kullanış yerlerine ve cinslerine göre çeşitli adlarla anılırdı.

Boğaziçi ve Haliç’in muhtelif köyleri arasında yolcu nakliyatı yapan kayıklara “piyade kayığı” denirdi. Bunlar dört, beş kişi taşır ve iskelelerde bekleşirlerdi. Kürek sayısına göre “bir çifte, iki “çifte, üç çifte” gibi adlarla anılırlardı. 20-30 kişi ve eşya taşıyacak büyüklükte olanlarına “pazar kayığı” denirdi. Bu kayıklar şimdi de olduğu gibi İstanbul’un çeşitli yerlerinde kurulan pazarlara gidip gelenleri ve pazarcıları taşırdı.

Ayrıca şehzadelerin, devlet ricalinin, saray kadınlarının da kendilerine has kayıkları olurdu. Padişah kayığına “hünkâr kayığı” denirdi. Hünkâr kayığı 10 çifte yahut daha fazla kürekli olur ve kıç tarafında bir köşk bulunurdu. Paşaların bindiği kayıklar “saltanat kayığı” diye anılır, bu büyük kayıklarda kıçtan birinci oturakta kürek çekenlere “hamlacı” denirdi.

Eski İstanbul kayıklarının kendilerine has bir biçimi vardı. Çok defa tahtalar boyanmaz, sadece cilâlanır, böylece tahtanın doğal rengi denizin rengiyle güzel bir ahenk teşkil ederdi. Devlet ve saray adamlarına mahsus kayıklar çok süslü ve işlemeli olurdu. Bunların bir sanat eseri teşkil edecek kadar güzel olduklarını söyleyebiliriz. Fakat motorlu araçların ve vapurların gelişmesinden sonra kayık eski önemini kaybetmiştir.

Advertisement

Leave A Reply