Kazım Orbay Kimdir? Türk Asker ve Siyaset Adamının Hayatı ve Kariyeri

0
Advertisement

Kâzım Orbay kimdir ve neler yapmıştır? Kâzım Orbay hayat hikayesi, askeri ve siyasi kariyeri hakkında bilgi.

Kazım Orbay

Kâzım Orbay Kimdir?

Kâzım Orbay; (d. 11 Mart 1886, İzmir – ö. 3 Haziran 1964, Ankara), asker ve devlet adamıdır. Ortaöğrenimini İzmir İdadisi’nde ve İstanbul Beşiktaş Askeri Rüştiyesi’nde tamamladı. Mühendishane-i Berri-i Hümayun’u, Harbiye Mektebi’ni (1904) ve Erkân-ı Harbiye Mektebi’ni (1907) bitirdi. 1908’de topçuluk ve ağır makineli tüfek kursları görmek üzere Almanya’ya gönderildi. 31 Mart Olayı (1909) olarak bilinen ayaklanmayı bastırmak için Selanik’te oluşturulan Hareket Ordusu’na katıldı.

Balkan Savaşı (1912-13) sırasında Selanik ve Manastır’da görev yaptı. 1914’te kurmay binbaşılığa yükseltildi ve Harbiye Nezareti başyaverliğine getirildi. I. Dünya Savaşı (1914-18) sırasında Enver Paşa’nın başyaveri oldu, ardından da onun kız kardeşi ile evlendi. 1916’da kaymakamlığa (yarbay), 1918’de miralaylığa (albay) yükseltildi. Aynı yıl Harbiye Nezareti müsteşar muavinliğine atandı.

1920’de Kurtuluş Savaşı’na katılarak Doğu Cephesi kurmay başkanlığına getirildi. 1921’de Ankara’da Milli Müdafaa Ordu Dairesi başkanı, 1922’de 3. Kafkas Tümeni komutanı oldu. Başkumandanlık Meydan Savaşı’nın (30 Ağustos 1922) ardından mirlivalığa (tümgeneral) yükseltildi. 1926’da ferik (korgeneral) rütbesiyle Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi (Genelkurmay) ikinci reisi oldu.

1935’te orgeneralliğe yükseltildi ve 1943’e değin 3. Ordu müfettişliği görevini yürüttü. 1943’te Askeri Şûra üyesi, 1944’te genelkurmay başkanı oldu. 1946’da bu görevinden çekilerek Askeri Şûra üyeliğine döndü. 1950’de emekliye ayrıldı. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra Milli Birlik Komitesi ile birlikte Kurucu Meclis’i oluşturan Temsilciler Meclisi’nin üyeliğine ve bu meclisin başkanlığına seçildi (9 Ocak 1961). Aynı yıl 1961 Anayasası’nın onaylanmasından ve yeni TBMM’nin oluşmasından sonra Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından Cumhuriyet Senatosu kontenjan senatörlüğüne getirildi. Ölümüne değin bu görevde kaldı.

Advertisement

Kaynak – 2 

Kazım Orbay Kimdir? Kazım Orbay hayatı, biyografisi, siyasi kariyeri, dönemi hakkında bilgi.

Kazım Orbay; asker ve siyaset adamıdır. (İzmir 1887 – ay.y. 1964). 1907’de kurmay yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi’ni bitirdi. Bir süre Almanya’da staj gördü. 1909 Nisan’ında Hareket Ordusu ile İstanbul’a geldi. 1911’de, Trablusgarp Harekâtı’na katıldı. Balkan Savaşı’nda cephede çeşitli kıta ve karargâhlarda görev yaptı. 1914-1918 arasında Enver Paşa’nın başyaverliğini yaptı. 1920’de Milli Mücadele’ye katılmak üzere Anadolu’ya geçti. Doğu Cephesi Kurmay Başkanlığı’na getirildi. 31 Ağustos 1922’de mirlivarlığa (tuğtümgeneral) yükseltildi. 1924-1929 arasında genelkurmay ikinci başkanlığı yaptı. Korgeneral olarak 4. Kolordu ve Jandarma Genel Komutanlığı görevlerinde bulundu.

30 Ağustos 1935’te orgeneralliğe yükselerek 3. Ordu Komutanlığı’na atandı. 1943’de Yüksek Askeri Şûra üyeliğine getirildi. 1 Aralık 1943’te ikinci kez Genelkurmay İkinci Başkanlığına getirildi. 12 Ocak 1944’te Genelkurmay Başkanı oldu. 6 Temmuz 1950’de emekliye ayrıldı. 6 Ocak 1961’de, devlet başkanı kontenjanından Kurucu Meclis’e seçildi. 25 Ekim 1961’e kadar başkanlık yaptı. 26 Ekim 1961’de, Cumhuriyet Senatosu üyesi bulunduğu bir sırada öldü.


Leave A Reply