Kendini Anlatma Teknikleri ve Anket

0
Advertisement

Rehberlik birey tanıma tekniklerinden kendini anlatma teknikleri anket nedir, nasıl yapılır? Anket örneği, hakkında bilgi.

Kendini Anlatma Teknikleri – Anket

Anket

Anket, rehberlik hizmetlerinde, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları, kişisel duygu ve düşünceleri ve benzeri konularda bilgi toplamak için en çok kullanılan araçlardan biridir. Öğrenci, kendisiyle ilgili çeşitli yönlere ait soruları cevaplandırarak kendisini tanıtan bilgiler verir.

Anketlerde yer alan her soru ayrı ayrı değerlendirilir ve her maddeyi kaç öğrencinin işaretlediği çetele yoluyla bulunur.

Rehberlik ve danışma çalışmalarında anketlerin asıl amacı, öğrencinin kimliğine, ev ve aile durumuna, sağlık durumuna, eğitim ve meslek plânlamasına, iş tecrübesine, özel ilgilerine ve boş zaman meraklarına (hobi), en az ve en çok sevdiği ders ve faaliyetlere, vb. ait bilgi toplamaktır. Bir bakıma soru listesi, toplu dosyadaki çoğu alanlara ait bilgiler toplamaktadır.

Anketlerde öğrenci hakkında bilgi toplama amacından başka (ki bu amaçla kullanılan anketlere öğrenci tanıma fişi denir), okulun işleyişi hakkında öğretmen ve öğrencilerin fikirlerini öğrenmekte, eski mezunları izlemekte ya da
bir toplumdaki bireylerin belli konulara ait tavır ve kanılarını öğrenmekte de kullanılan bir araçtır.

Ankette sorulacak soruların neler olması veya konuyla ilgili ne kadar soru sorulması gerektiği gibi konular, anketi hazırlayan kişinin amacına bağlı olarak değişmektedir. Anketlerde kullanılan sorular dört şekilde sorulabilir. Bunlar;

Advertisement

1. Açık uçlu sorular; bu tip sorularda anket sorusunun yalnızca soru bölümü vardır. Sorunun altında bireyin cevaplaması için sorunun seçenekleri yoktur. Bir soru sorulur ve bireyin yazarak yanıtlaması istenir.

Örnek

Sizce okulunuzda eğitimin verimli olabilmesi için neler yapılmalıdır? (Lütfen yazınız.) ……………………. gibi.

2. Kapalı uçlu sorular; sorulara verilecek seçenekler önceden hazırlanmıştır ve bireyin bu seçeneklerden kendisine en uygun olanı seçmesi (işaretlemesi) istenir.

Örnek

Boş zamanlarınızda para kazanmak için bir işte çalışır mısınız? () Evet () Hayır

Advertisement

3. Derecelendirmeli sorular; bu tür sorular kapalı uçlu sorulara benzer ancak bu soru tipinde ölçülen nitelik ya da değişkenin azlık veya çokluğuna göre soruya verilen seçeneklerin dereceli olarak azdan çoğa ya da çoktan aza doğru sıralanması söz konusudur.

Örnek

Öğretmenlerinizin size karşı olan davranışlarından ne derece memnunsunuz?

( ) Oldukça memnunum ( ) Kısmen memnun ( ) Memnun değilim

4. İçinde “diğer” seçeneği bulunan sorular; bu tür sorular bir niteliğinin farklı olması dışında kapalı uçlu sorular gibidir. Ancak sorunun niteliği gereği tüm seçenekler ayrıntılı olarak sunulamadığında “diğer” seçeneği konularak bireylerin cevap vermede seçeneksiz kalmamaları sağlanır.

Örnek

İlgilendiğiniz boş zaman etkinlikleri en çok hangi alanda toplanır ?

() Eğitim () Çeşitli Eğlenceler () Sanat ve Genel Kültür () Aile,dernek,kulübe yapılan hizmetler () Yaratıcılık () Sinema, Tiyatro () Spor () Diğer (yazınız…………………………..)


Leave A Reply