Kimyasal Bağlar Konu Anlatımı

0

Kimyasal bağ nedir? Kimyasal bağ çeşitleri nelerdir, özellikleri, hakkında bilgi. Kimyasal bağlar konusu özet anlatımı.

Kimyasal Bağlar;

Atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir. İki tür kimyasal bağ vardır.

Advertisement

1. İyonik Bağ;

Atomlar, daha kararlı hale geçebilmek için bağ oluştururlar. Daha önceden bazı atomların elektron vererek, bazılarının ise elektron alarak kararlı hale geçer. Son katmanında 1, 2 veya 3 elektron olan atomlar elektron vererek yani katyon oluşturarak, son katmanında 5, 6 veya 7 elektron olan atomlar ise elektron alarak yani anyon oluşturarak kararlı hale geçer. Aşağıda 11Na ile 9F arasında iyonik bağ oluşumu gösterilmiştir.

iyonik-bag

Na oktete ulaşmak için son katmanındaki elektronunu verir. Son katmanında 7 elektron olan F ise oktete ulaşmak için Na nın verdiği elektronu alır. Böylece Na+ ve F iyonları oluşur. Bu iki iyon zıt yüklü olduğundan birbirini çeker. Böylece aralarında kimyasal bağ oluşur.

Advertisement

Bu şekilde elektron alışverişi sonucu zıt yüklü iyonlar arasında oluşan bağlar iyonik bağ olarak adlandırılır. İyonik bağ son katmanında 1, 2 veya 3 elektron olan atomlar ile son katmanında 5, 6 veya 7 elektron olan atomlar arasında oluşur.

2. Kovalent Bağ:

Bazı durumlarda elektron alışverişi yapılması etkileşime girecek atomların ikisini de oktete ulaştıramaz.

Örneğin 1H ile 9F atomlarından oluşan HF molekülünü ele alalım.

kovalent-bag-1

H son katmanındaki elektronu F ye verse F oktete ulaşır. Ancak H elektronsuz kalır ve dublete ulaşamaz. Tam tersi durumda F son katmanından H ye 1 elektron verse H dublete ulaşır ama F oktete ulaşamaz.

Advertisement

Bu durumlarda atomlar son katmanlarındaki bazı elektronları ortaklaşa kullanırlar.

kovalent-bag-2
Bu durumda her iki atomda kararlı hale geçer.

Bunu sağlayabilmek için atomlar birbirine değecek kadar yakın dururlar. Böylece kimyasal bağ oluşur.

Bu şekilde son katmandaki bazı elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan kimyasal bağlar kovalent bağlar olarak adlandırılır.

Kovalent bağlar son katmanında 5, 6 veya 7 elektron olan atomlar arasında ve bu atomlarla .,H atomu arasında oluşur.

**Son katmanı tam dolu olan atomlar hiçbir şekilde kimyasal bağ oluşturamaz.

**Son katmanında 1, 2 veya 3 elektron olan atomlar hariç) kendi aralarında kimyasal bağ oluşturamazlar.


Leave A Reply