Kinetik Enerji Formülü

0
Advertisement

Kinetik enerji nedir, formülü nedir? Kinetik enerji nasıl hesaplanır, kinetik enerji ile ilgili örnek sorular ve çözümleri.

Kinetik Enerji Formülü

Kinetik enerji, bir nesnenin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir.
\displaystyle {{E}_{k}}=\frac{1}{2}m{{v}^{2}}
\displaystyle {{E}_{k}} = Kinetik enerji
m = kütle
v = hız

Kinetik Enerji Soruları

1) Bebek filin kütlesi 113 kg’dır ve 0,5 m / sn’lik sabit bir hızda yürüyor. Bebek fil için kinetik enerji nedir?

Cevap:

Kütle, m = 113 kg ve hız,
v = 0,5 m / sn. Kinetik enerji denklemini kullanın.
\displaystyle {{E}_{k}}=\frac{1}{2}m{{v}^{2}}
\displaystyle {{E}_{k}}=\frac{1}{2}\left( 113kg \right){{\left( 0.5m/s \right)}^{2}}
\displaystyle {{E}_{k}}=\frac{1}{2}\left( 113kg \right)\left( 0.25{{m}^{2}}/{{s}^{2}} \right)=14.125kg{{m}^{2}}/{{s}^{2}}=14.125j

2) Bir arabanın kinetik enerjisi 320.000 Joule (3.2 x 105 J) ise ve hızı 25 m / s ise, aracın kütlesi nedir?

Advertisement
Yanıt:

Harekete geçirilen otomobilin kinetik enerjisi Ek = 320,000 J = 32,000 kg m2 / s2’dir.
Aracın hızı, v = 25 m / s.
\displaystyle {{E}_{k}}=\frac{1}{2}m{{v}^{2}}
\displaystyle \frac{{{E}_{k}}}{0,5{{v}^{2}}}=m
\displaystyle m=\frac{\left( 320000kg{{m}^{2}}/{{s}^{2}} \right)}{\left[ 0,5{{\left( 25m/s \right)}^{2}} \right]}=1024kg


Leave A Reply