Kırım Nerededir? Kırım Tarihi

0
Advertisement

Kırım Özerk Cumhuriyeti nerededir? Kırım yönetiminin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Ukrayna Kırım hakkında bilgi.

kirimKırım; Ukrayna’da yarımada ve aynı adı taşıyan yönetim birimidir.

Perekop Geçiti ile kıtaya bağlanan yarımadanın doğusu Azak Denizi’ni Karadeniz’den ayırır. Genel olarak hafif engebeli çayırlarla kaplı yarımadanın güney-güneybatısındaki dağlık alanda yükselti 1.500 m’ye ulaşır. Güney kıyıları dik ve kayalık yamaçlarla denize girer. Kuzeydoğudaki Azak Denizi kıyıları çok girintili çıkıntılıdır. Kuzey rüzgârlarına kapalı olan güney kıyılarında iklim, Akdeniz iklimini andırır. Yıllık ortalama sıcaklık 13°C dolayında, yağış yüksektir. Tarım, bacılık, meyvecilik, hayvancılık gelişmiştir. Güneybatıda Sivastopol, yarımadanın en büyük liman ve endüstri kentidir. Metalürji, besin önemli endüstri dallarıdır. Yalta, Artek, Feodosiya turizm ve tatil merkezleridir. Doğu’da Kerç’te zengin kömür, demir filizi yatakları vardır.

Tarih. Yarımada İÖ 5. yüzyıldan sonra Yunan etkisi altında kaldı. İonlar ve Dorlar, yarımadada ticaret kolonileri kurdular. Bölge, Yunan site devletlerinin en büyük buğday kaynağı oldu. İS 1. yüzyılda Roma egemenliğine girdi. 2. yüzyıldan başlayarak Ostrogotlar, Hunlar, Hazarlar, Kumanlar, Moğollar bölge üzerinde çekiştiler. 6. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar güney kıyıları, Bizans’ın denetimi altında kaldı. 11.-13. yüzyılda Cenevizliler, ticaret kolonileri kurdular. Timur’un, Altınordu Devleti’ni yıkmasından sonra Tatarlar 1475’te yarımadanın güney ve orta bölümünde bağımsız Kırım Hanlığı’nı kurdular. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından ele geçirildi. II. Katerina döneminde 1783’te Rusya’ya bağlandı. Kırım Savaşı (1853-1856) sırasında Tatar nüfusun bir bölümü Rusya’nın iç bölgelerine yerleştirildi. 1917 Sovyet Devrimi sırasında Kırım’a bağımsızlık verildi. Kısa süre soma Alman birlikleri Kırım’ı ele geçirdi. 1921’de Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında 8 aylık kuşatmanın ardından Almanlar Kırım’ı işgal etti. Stalin, Tatarların bir bölümünü Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle SSCB’nin başka bölgelerine sürdü. Tatar Cumhuriyeti’nin varlığına son verildi. 1954’te Ukrayna SSC’ye bağlandı. M. Gorbaçov’un iktidara gelmesinden sonra yurtlarına dönmelerine izin verildi.


Leave A Reply