Kızıl Elma Ne Anlama Gelir?

0
Advertisement

Kızıl elmanın Eski Türklere göre anlamı nedir? Kızıl elma neyi temsil etmektedir? Ziya Gökalp’in Kızıl Elma isimli kitabı hakkında bilgi.

kizil-elmaKızıl Elma; Eski Türkler’de öteden beri kullanılan, dar ima Batıya yürüyüşü belirten bir kelimedir. “Türkçülük ülküsü” anlamına gelir. Yalnız, Kızılelma ülküsü, soyut bir kavram değildi, daima, ulaşılacak bir hedef, bir yer belirtirdi. Bundan dolayı, Kızılelma ülkü anlamı aynı kalmakla birlikte boyuna değişen bir coğrafya yönü vardır. Meselâ bir zamanlar Roma şehrinden hep Kızılelma diye söz edilmiştir. Bu demektir ki Roma şehri Türkler için yeryüzünde ulaşılacak son hedeftir, mutlaka günün birinde ele geçirilmelidir. Bir zaman da Moskova’dan, Bizans’tan aynı adla söz edilmiştir.

Kızılelma, bazen Orta Asya’da, Doğu Çin’ de bir yerin adı gibi kullanılmıştır. Bu boyuna değişen yönler, yerler, kelimenin tek bir anlamda kullanılmadığını, daha yaygın bir maksadı anlattığını gösterir.

ZİYA GÖKALP VE KIZILELMA

Büyük Türk ülkücüsü Ziya Gökalp ilk şiir kitabına “Kızılelma” adını vermiş, bu adla bir de şiir yazmıştır. Çok uzun olan bu şiirde şair bir Türk din inancıyla söze başlar. Baku’da Türklüğü çok seven milyoner bir kız vardır. Adı Ay Han’dır. Anası Kırgız’ın Konrad boyundandır. Kendisi Paris’te okurken anası, babası birden ölürler, O, tuttuğu kutsal yoldan dönmez. Ülküsü Turan’da okullar açmaktır. Doğu’yu tanımaya. Doğu bilimlerini öğrenmeye girişir Bir gün tüccardan Bahadır Han’la şehir dışında dolaşırken soluk benizli bir genç görür. Bu genç, ressam Turgut’tur. Sakallı bir köylüden kızılelma’nın yolunu öğrenmiştir. Bu şehre gelir. Burası cennet gibi bir yerdir. Yalnız, gördüğü, gerçekte bir şehir değildir, kendinden geçtiği bir anda Kızılelma’yı rüyasında görmüştür.

Lütfedip derdime verin şifayı
Anlatınız bana Kızılelma’yı
Bu şehir neresi? Yolu nereden?
Şimdiye dek var mı oraya giden?
Perisi melek mi, yoksa beşer mi?
Beni kulluğa kabul eder mi?

Advertisement

Gerçekte ise Türkler, Kızılelma’yı bulmak için Hind’i, Çin’i, Mısır’ı, Rûm’u ele geçirmişler, gene de bulamamışlardır. Çünkü “o mev’ut ülke hâriçte mevcut bir ülke değil” di Kızılelma yok mu? Şüphesiz var, ama onun semti bir başka diyar, Türkler arasında milli birlik, tarih birliği… İşte Kızılelma buna işarettir. Türkler’in böylece yaşayabilecekleri, her şeyi Türk olan şehrin adıdır.


Leave A Reply