Kleopatra Kimdir? Ünlü Mısır Kraliçesinin Hayatı ve Dönemi, Aşkları

0
Advertisement

Kleopatra kimdir? Tarihin en ünlü ve en tartışmalı ve hikayesi defalarca hem sinema hem de tiyatro eserlerine esin kaynağı olmuş kraliçelerinden Kleopatra’nın hayatı hakkında bilgiler.

kleopatra

Tarihte güzelliği kadar zalimliğiyle de ün salmış Mısır İmparatoriçesi’dir. M.Ö. 69 yılında doğmuş ve M.Ö. 30 yılında ölmüştür. Ünlü bir Mısır kraliçesi, tarihin en tanınmış kadınlarından biridir. Lagos hanedanının, yani Mısır’da, oraya yakın ülkelerde çok kudretli bir İmparatorluk kuran Yunanlı Ptolemaioslar’ın 14. hükümdarıdır. Aynı adı Kleopatra taşıyan birçok kraliçe olduğu için tarihte «VII. Kleopatra» diye anılır.

Kleopatra, Lagos hanedanından XI. Ptolemaios’un 3 kızının ortancasıdır. Annesi, aynı zamanda halası, Kleopatra Trifaena’dır. Babası XI. Ptolemaios, M.Ö. 51’de, 44 yaşında, 28 yıllık bir saltanattan sonra öldü; büyük oğlu, XII. Ptolemaios, 10 yaşında hükümdar oldu. Bu sıralarda 18 yaşında bulunan Kleopatra da, kardeşiyle evlendi, saltanata ortak oldu. Gerçekte Mısır’a hükmeden XII. Ptolemaios değil, Kleopatra idi. XII. Ptolemaios, M.Ö. 47’de, 4 yıllık bir saltanattan sonra öldürüldü. Bunun üzerine Kleopatra, o sırada 11 yaşında bulunan küçük kardeşi XIII. Ptolemaios’la evlendi, bu sefer de onun adına saltanat sürmeye devam etti. Bu XIII. Ptolemaios tarihte «Çocuk» diye ünlüdür. Kleopatra’nın 2 yaş büyük ablası Berenike, M.Ö. 55’te henüz birkaç ay önce evlenmiş olduğu halde ölmüştü. Böylece, Kleopatra, Mısır tahtında rakipsiz kalıyordu. IV. Arsinoe adındaki küçük kızkardeşînin hiçbir nüfuzu yoktu.

Sezar ile Kleopatra

Roma İmparatoru Caesar (Sezar) M. Ö. 47’de İskenderiye’ye ayak bastı, bir yıl Mısır’da kaldı. Kleopatra ile ilişki kurdu ve onu Roma’ya getirdi. Kleopatra, baştan çıkarma sanatının şahikasına erişmiş bir kadındı. Son derece kıvrak bir zekanın yanında, bu tesir edebilme kabiliyeti sayesinde, birçok karışık siyasi entrikalarda başarı gösterdi. Mısırlılar, Kleopatra’dan nefret ettikleri derecede korkarlardı da. Romalılar’ın da hiç sevmedikleri Kleopatra, pek çok yabancı dili çok güzel konuşurdu. Edebiyatta, tarihte, felsefede geniş bilgisi vardı. Mali, idari meselelere de son derece aklı ererdi. Mısır’da Roma tesirine uzun müddet başarı ile karşı koydu. Roma’nın bu pek zengin, önemli tarihi ülkeyi, alelade bir eyalet haline getirmesine ölünceye kadar müsaade etmedi.

kleopatra

Advertisement

Antonius’la Kleopatra

M. Ö. 47’de Kleopatra’nın Sezar’dan bir oğlu oldu. Çocuğa «Ptolemaios Sezarion» adı verildi. M. Ö. 44’te Sezar öldürülünce, Kleopatra, İskenderiye’ye döndü. M.Ö. 41’de yeni Roma İmparatoru Antonius, Tarsus’ta Kleopatra’ya tutuldu. 11 yıl onun cazibesinden bir an bile kendini kurtaramadı. Kleopatra’nın Antonius’tan bir kızı oldu; çocuğa «Kleopatra» adı verildi.

M.Ö. 31 yılında Oktavianus, Kleopatra ile Antonius’un bağlaşık büyük donanmasını Yunan (İyonya) Denizinde Aktium’da bozguna uğrattı. Kleopatra’nın zamansız telaşa kapılarak donanmasını çekmesi felaket oldu. Oktavianus, İskenderiye kapılarına geldi. Antonius kendini öldürdü. Saraya giren Oktavianus, Kraliçe’yi tahtında sabit gözlerle kendisine bakar bir halde buldu; 12 yıldan beri anasının yanında Mısır’ın sözde hükümdarı ilan edilen Ptolemaios Sezarion, Sezar gibi ünlü bir kimsenin oğlu olduğu için öldürüldü. Antonius’un kızının hayatına dokunulmadı, kendisine prenses saygısı gösterildi. 39 yaşında bulunan Kleopatra, amansız düşmanının eline geçmek zilletine katlanmadı, yanında taşıdığı küçük zehirli bir yılanı göğsüne bastırarak kendini öldürdü. Mısır’da 293 yıllık Ptolemaios egemenliği böylece sona erdi, Mısır Romalılar’a geçti.


Leave A Reply