Kök Ayaklılar (Rhizopoda) Nedir? Kısaca Bilgi

0
Advertisement

Kök Ayaklılar (Rhizopoda) nedir? Kök Ayaklılar (Rhizopoda) biyoloji konusunun kısaca anlatıldığı ve Kök Ayaklılar (Rhizopoda) hakkında bilgi verildiği sayfamız.

Kök Ayaklılar (Rhizopoda) Nedir? Kısaca Bilgi

Protistlerin yeryüzünde yaşayan yaklaşık 200,000 türü olduğu bilinmektedir. Mikroskobik boyutlarda olabileceği gibi, 60 cm uzunluğa ulaşabilen örnekleri de bulunabilen bu canlılar; tek, hücreli, koloni veya çok hücreli türleri içermektedir. Ancak bu canlılar, basit bir vücut yapısına sahiptir.

Özelleşmiş doku veya sistemler bulunmaz.

Protistlerin çoğu, su ekosistemlerinde, serbest halde veya kayalara ve bazı yüzeylere tutunmuş halde bulunur.

Karada yaşayan protistler ise, çoğunlukla nemli topraklarda veya bitki ve hayvan artıkları üzerinde yaşar.

Beslenmelerine göre; ototrof, heterotrof veya bazı dönemlerde ototrof iken, bazen de heterotrof özellik gösteren türler bulunmaktadır.

Advertisement

Bazı parazit protistler, bitki veya hayvanlarda hastalıklara sebep olmaktadır.

Kök Ayaklılar (Rhizopoda)

Kök Ayaklılar (Rhizopoda)

Bunlar tek hücreli canlılar olup; toprak, tatlı su ve denizlerde yaşar. Genellikle zararsızdırlar, fakat parazit yaşayan türleri de bulunur.

Kök ayaklıların en bilinen örneği amiplerdir. Amip tatlı sularda yaşar. Hareketi, yalancı ayak adı verilen sitoplazmik uzantılarla sağlanır. Bu uzantılar gerekli olduğu durumlarda meydana getirilir.

Beslenmeleri de uzantılarının, besinin etrafını çevirerek, besin kofulu şeklinde hücre içine alınmasıyla gerçekleşir.

Kötü ortam şartlarında şeklini değiştirir ve dış kısmından koruyucu bir örtü ile sarılarak kist oluşturur.

Advertisement

Ortam şartları düzelince kist erir ve eski haline döner. Çoğalmaları, eşeysiz üreme ile olur.

Radiolaria ve foraminiferalar-da farklı kök ayaklı canlı örnekleridir.

Amipli dizanteri: Bir tür amip insanlarda enfeksiyona sebep olur. Enfeksiyon; kistlerin, kirli besin ve ele bulaşmasıyla meydana gelir.

Bu yolla insan sindirim sistemine giren kistler açılarak, amip etkin hale geçer. Amip, kalın bağırsakta parazit olarak yaşar. Bunlar, bağırsak duvarındaki hücreleri tahrip ederek, ülsere, kanamalara ve kanlı ishale neden olur.

Bazen karaciğere yerleşip, karaciğer apselerine yol açar. Dışkı incelenerek, 4 çekirdekli kistler aranıp, canlının türü teşhis edilebilir.


Leave A Reply