Konfüçyanizm Dini Hakkında Temel Bilgiler

0

Dünyada oldukça yaygın dinlerden birisi olan Konfüçyanizm ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Konfüçyanizm dininin inanç ve ibadet esasları.

KonfüçyanizmKonfüçyanizm, M.Ö. 6. ve 7. yüzyıllarda Çin’de ortaya çıkan bir dindir. Dinin kurucusu Konfüçyüs (M.Ö. 551- 479) adındaki bir filozof (bilge)’tur.

Advertisement

Konfüçyüs’ün hayatında başarılı bir öğretmenlik dönemi vardır. Onun en önemli özelliklerinden biri kendine aşırı güvenidir.

Bütün hayatı boyunca insanları, iyiye, doğruya ve şerefli bir yaşamaya yönelten ve bu prensipleri içeren bir kitap yazan Konfüçyüs, daha çok akla hitap metodunu kullanmış ve mistik bir tavır takınarak sistemini oluşturmuştur.

Konfüçyüs öğretilerinin bir din mi, yoksa ahlaki öğretiler mi olduğu konusu tartışılmaktadır.

Konfüçyanizm’de Tien adında bir Tanrı’ya inanılır.

Advertisement

Bu dine göre bir insanın evlenmeden veya bir erkek evlat bırakmadan ölmesi büyük günah sayılır. Çünkü erkek evladın, ata ruhlarına ibadeti devam ettireceğine inanılır. Ata ruhları her aile için özel koruyuculuk görevini yerine getirir.

Konfüçyanizm’in mukaddes kitapları, Konfüçyüs’ün öğretilerinden derlenmiş olan metinlerden oluşmaktadır.

Konfüçyanizm’de ayrı bir rahipler sınıfı olmadığı için ayinler genellikle devletin yetkili memurlarınca yönetilir.

Dünyanın üstün idarecisi Gök Tanrı için yapılan törenleri hemen ekseriyetle imparator yönetir. Her yıl 22 Aralık gece yarısından sonra başlayan bu törenler adaklar, içkiler, yiyecekler ve müzikli alaylar şeklinde icra edilir.

Konfüçyanizm’de ruhlar önemli bir yer tuttuğu için ruhları rahatsız etmekten son derece sakınılır.

Advertisement


Leave A Reply