Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Kimdir?

0

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Kimdir? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa hayatı, biyografisi, ıslahatları, dönemi ile ilgili bilgi.

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Kimdir?

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Amasya/Köprü 1635-Kemerburgaz 1676).

Köprülü Mehmet Paşa’nın büyük oğludur. Genç yaşta müderris oldu (1651), Paşazade adıyla ün kazandı ve derslerine ilgi çok attı. 1657’de Sahh-ı Seman Müderrisliğine yükseldi. Yönetsel görevler aldı. 1659’da vezir rütbesiyle Erzurum Valiliği’ne gönderildi. Bir yıl sonra da valilik görevi Şam’a çevrildi. Babasının 1661’de Edirne’de ölmesi üzerine İstanbul’a çağrıldı ve sadrazam oldu.

İlk olarak Erdel ve Avusturya sorunlarıyla ilgilendi. Kemeny Janos, Segesvar yakınında yapılan savaşı yitirdi ve öldürüldü. Avusturyalılar sınır kalelerinde huzursuzluk çıkarınca Venedik üzerine düşünülen seferden vazgeçilerek, Avusturya cephesine hareket edildi (1663). Uyvar üzerine yüründü. 17 Ağustosta kuşatılan Uyvar, 22 Eylül 1663’te Osmanlılara teslim edildi ve Fazıl Ahmet Paşa, Belgrad’a çekildi. 7 Mayıs 1664’te çıkılan ikinci Avusturya seferinde, 5 Haziran günü Serinwar Zaferi kazanıldıysa da, 1 Ağustosdaki Sen Gotar Savaşı kesin bir üstünlükle sonuçlanmadı ve Osmanlı kayıpları, düşmanınkinden fazla oldu. Savaştan sonra Vasvar Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Fazıl Ahmet Paşa, isteklerini kabul ettirdi ve Belgrad üzerinden Edirne’ye geldi. 15 Mayıs 1666’da Giriş Seferi’ne çıktı.

26 Mayıs 1667’de Kandiye’yi kuşattı ve 27 eylül günü ele geçirdi. Venedik’le yapılan barış antlaşmasından sonra, yirmi beş yıl süren savaşı sona erdirdi. 1672’de çıktığı Lehistan Seferi’nde, Kamenia Kalesi’ni fethetti. Podolya ve Ukrayna Osmanlı topraklarına katıldığı gibi, Lehistan Krallığı da ağır bir vergi yükü ile karşı karşıya bırakıldı. Ancak Jan Sobiyeski ile Diyet Meclisi antlaşma koşullarını yerine getirmediler. Fazıl Ahmet Paşa, 1674’deki ikinci seferde bazı kaleleri ele geçirince, savaş yeniden alevlendi. Sağlığı bozulduğu için ordunun yönetimini bazı paşalara yükleyerek Edirne’ye döndü. 1676’da Lehistan üzerine padişahın da çıktığı bir sefer dolayısıyla onun arkasından İstanbul’dan hareket etti, fakat Edirne’ye ulaşamadan öldü. Cenazesi İstanbul Çemberlitaş’taki babasının türbesinin yanına gömüldü.

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?