Ktenofor Nedir?

0

Ktenofor ne demektir? Ktenoforların yaşam şekilleri, özellikleri, ktenoforlar hakkında bilgi.

Ktenoforlar; açık denizlerde yaşayan, serbestçe yüzebilen canlılar. Dış görünüş olarak denizanasına (sölentereler) çok benzemekle beraber, doku yapısındaki farklılıktan dolayı hayvanlar aleminde ayrı bir filum olarak sınıflandırılmışlardır. Vücudunun içinde bulunan kavitenin dışarı açılan kısmı boğazı ile ağzını oluşturur. Vücudu üç tabaka olan ektoderm hücresel bir yapıya saiptir ve vücudu ile boğazının iç yüzeyine sarar. En içteki tabaka olan endoderm de hücresel bir yapıya sahiptir ve kavitenin iç yüzeyini kaplar. Endoderm ile ektoderm arasında yer alan mesoderm ise peltemsi bir yapıya sahip olup, kas liflerini kapsar. Ktenoforlar genellikle yumurta biçimli ya da beyzi; bazen de yaprak biçimli bir yassıdır. Bazılarında mahfaza içine girebilen bir çift tüylü duyarga bulunur. Sekiz adet, tarağın dişlerine benzeyen ve üstleri çok sayıda iri silialarla kaplı kolları yüzmeyi sağlar. Sinir sistemi ktenoforun tüm vücuduna yayılmıştır ve kas lifleri duyargalarının kesiştiği yerde ve ağzıyla boğazında yoğunlaşmıştır. Solunum, denizanasında olduğu gibi vücut yüzeyinden yapılır. Daha çok planktonlarla beslenir. Bu planktonları duyargaların üstünde bulunan çan biçimindeki yapışkan organlar (collablast) yoluyla yakalar. En iyi bilinen ktenofor türü, birkaç metre uzunluğunda ve gökkuşağı renklerine sahip olan Cestus Veneris’tir. Armut biçimli olan ve iki uzun duyargaya sahip “Hermiphora pulumosa” ile kendi cinslerini yiyen “Beroe” türleri Akdeniz’de görülür. Ktenoforlar dünyanın bütün sıcak denizlerinde yaşarlar.

Advertisement

Leave A Reply