Kubilay Han Kimdir?

0

Kubilay Han Kimdir (1215-1294) ? Kubilay Han’ın hayatı, biyografisi, Kubilay Han hakkında bilgi.

(1215-1294)Kubilay Han Cengiz Han’ın torunuydu. 1260’ta ağabeyi Möngke’nin ölümü üzerine Moğol kağanı oldu. Kubilay daha ağabeyinin sağlığında Çin’de fethedilen toprakları yönetmekle görevlendirilmişti. Kağan olunca bütün ilgisini bu büyük ülkeye yöneltti ve kısa sürede Moğol egemenliğini güneye doğru yaymaya başladı. 1279’da Çin tümüyle Kubilay’ın yönetimine girdi ve Song hanedanı yıkıldı.

Advertisement

Çin tarihinde Yunan hanedanı olarak anılan yeni bir dönem başlatan Kubilay Han güçlü bir hükümdar olmasının yanı sıra zeki ve hoşgörülü bir insandı. Çin’in ileri uygarlığıyla uyum sağlamış, ülkenin tarım ve ticarette daha da zenginleşmesi için çalışmıştı. Halkın dinsel inançlarına, geleneklerine ilişmediği gibi kendi de din değiştirerek Budacılığı kabul etmişti. Bugün de Çin başkenti olan Pekin’i Kubilay inşa etmeye başlamıştır. O zamanlar Hanbalıg (han kenti) olarak anılan Pekin’de Kubilay döneminden kalma bazı yapılar hala ayaktadır.

Kubilay Han, bütün Moğolların kağanı olmakla birlikte hep Çin’de kaldığından Asya’nın öbür bölgelerinde ve Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Moğollar’ın öbür kolları giderek ayrı devletler oluşturdular. Kubilay Han da daha çok Çin İmparatoru olarak anıldı. Batı dünyası Kubilay’ı daha çok 1275-91 arasında Çin de yaşayan İtalyan gezgin Marco Polo’nun ünlü gezi kitabıyla tanımıştır.


Leave A Reply