Kültürün İşlevleri Nelerdir?

1
Advertisement

Kültürün işlevleri nelerdir? Kültür ne işe yarar? Sosyolojide Kültürün işlevlerinin maddeler halinde ve açıklamalı anlatımı.

kultur-1Kültürün İşlevleri

Kültür, bir bütün olarak çeşitli işlevleri gerçekleştirir. Bu işlevlerin başlıcaları şöyle sıralanabilir:

1. Kültür, toplum değerlerini bir bütün hâline getirir ve bunları gelecek kuşaklara aktarır. Topluma katılan kişiler, kültüre uygun olarak nasıl davranacaklarını yeniden kendi kendilerine öğrenmezler. Çünkü, bu bilgileri kültürde hazır olarak bulur ve yeniden bir araya getirmeye gerek duymadan, anlamlı hâle getirilmiş bir bütün olarak öğrenirler. Buna göre, hepimiz nasıl giyinmemiz, büyüklerimize karşı nasıl davranmamız, çeşitli konularda nasıl tepkide bulunmamız gerektiğini ailemizden, çevremizden öğreniriz. Tüm bunlar, toplumsal deneyimi taşıyan bir bütün olarak kültürün varlığıyla mümkündür.

2. Kültür, toplumsal dayanışmayı sağlar. Bireyler, kültür içinde sadece kendi kültürel değerlerine bağlı olmakla kalmazlar. Bu değerleri paylaşan diğer kişilerle de birbirlerine bağlanırlar. Vatan sevgisi, bayrağa saygı, askerlik, ulusunu yükseltmeye çalışma gibi değerleri paylaşan bireyler, bu konularda dayanışma içinde bulunurlar. Bireyler, bu ortak hedefleri gerçekleştirebilmek için birbirini destekleyici ve tamamlayıcı etkinliklerde bulunurlar. Bu çabalar, sosyal dayanışmaya katkıda bulunur. Eğer insanlar arasındaki sosyal dayanışmada ve iş birliğinde zayıflama varsa, bu durum kültürün çözülmeye başladığını gösterir.

3. Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan ayırt etmeyi sağlar. Her toplumun kültürü diğerinden farklıdır, ispanyol’u Amerikalıdan, İngiliz’i Alman’dan ayırt etmemizi sağlayan kültürdür. Farklı davranışlarından insanların hangi kültür çevresinden olduğunu anlayabiliriz.

Advertisement

4. Kültür, toplumsal kişiliğin oluşmasını sağlar. Her birey, kalıtımsal özellikleri nedeniyle birbirinden farklıdır. Fakat aynı kültür çevresinde bulunan bireylerde benzer taraflar da vardır. Bu nedenle Türkler, Fransızlar, İtalyanlar, Amerikalılar ne kadar farklı özellikler taşısalar da toplumsal kişilikleri nedeniyle kendi milletinden olan kişilerle benzer yönlere sahiptirler. Margared Mead 1928 yılında “erkeklik” ve “kadınlık” gibi çağlar boyunca biyolojiyle ilgili olduğu zannedilen kişilik özelliklerinin bile kültüre bağlı olduğunu göstermiştir. Toplumsal kimlik de diğer kültür öğeleri gibi değişme gösterir. Örneğin; İkinci Dünya Savaşı’na katılan Japon askerleri, Amerikalılardan çok daha uysal görünüyordu. Bu onların toplumsal kimliğiyle ilgili bir özelliktir. Savaş sonrasında bu özellik değişti. Japon gençleri toplu direniş ve eylemlerde Amerikalılardan çok daha uzlaşmaz özellikler göstermişlerdir.

5. Kültür, kökleşmiş içerikleri yardımıyla kuşaklar boyu sürer ve toplumun devamlılığını sağlar. Kültür içerikleri; âdetler, görenekler, gelenekler, töreler ve görgü kurallarıdır.


1 Yorum

Leave A Reply