Kuran’da Elif Lam Takısının Okunuşu ve Zamirin Okunuşu Örneklerle Anlatım

0
Advertisement

Elif Lam Takısı nedir? Kuran-ı Kerim’de Elif Lam takısı ve zamir nasıl okunur? Elif Lam takısının ve zamirin okunuşu ile ilgili örnekler, hakkında bilgi.

Kuran’da Elif Lam Takısının Okunuşu

Elif-Lam takısı

, Kur’an’da isimlerin başına gelir. Belirlilik takısıdır.Tıpkı ingilizcedeki ‘The” artikılı gibidir. Bu takıya “Lam-ı tarif” denmektedir. Ancak bu takıyı alan kelimelerin sonunda asla tenvin (çift hareke) olmaz. Lam-ı tarif, kelimenin ilk harfine göre okunur veya okunmaz. Ayrıca okumaya bu kelimeyle başlamışsak, mutlaka okunur. Eğer lam-ı tarifli kelime, okumakta olduğumuz başka bir kelimeden sonra gelmişse hiçbir zaman okunmaz. Konuyu maddeler hâlinde ve örneklerin eşliğinde anlatalım:

1. KAMERÎ HARFLER:

Lam-ı tarifin okunmasına engel olmayan harflerdir. Lam-ı tarif , kamerî harflerle başlayan bir kelimenin başına geldiğinde, bu harfler harfinin cezimli okunmasına sebep olurlar. Bu harfler aşağıdaki 14 harftir:

2. ŞEMSÎ HARFLER:

Lam-ı tarifi okutmayan harflerdir. Lam-ı tarif , bu harflerin başına geldiğinde harflerinin ikisi de okunmaz. Ancak okumaya bu kelime ile başlayacaksak, okuyabilmek için sadece elifi okuruz. Lam-ı tariften dolayı kelimenin ilk harfi şeddeli okunur. Bunlar aşağıdaki 14 harftir:

Advertisement

3. Eğer lam-ı tarif kamerî bir harfin önüne gelir ve bir önceki kelimeden sonra okunacaksa elif okunmaz, lam ise cezimli okunur.

ÖRNEK:

4. Eğer lam-ı tarif şemsî bir harfin önünde olupta bir önceki kelimeden okunarak gelinmişse ne elif ne de lam okunmaz. Doğrudan şemsî harfe geçilir ve şeddeli okunur.

ÖRNEK:

Kuran’da Zamirin Okunuşu

Zamir Olan (yuvarlak) HE:

Zamir olan , daima kelimenin sonunda olur. harfinin iki ayrı bir okuma kaidesi vardır.

1. Zamir olan den önceki harf harekeli ise , uzatılarak okunur.

Advertisement

Örnek:

gibi.

2. Zamir olan den önceki harf cezimli veya harekesiz ise uzatılmadan normal okunur.

Örnek:

gibi.

Ayrıca diğer harfler gibi harfinde durursak üzerinde sanki cezim varmış gibi tutularak okunur.

Örnek:

, durunca: şeklinde okunur. , durunca: şeklinde okunduğu gibi.

Aşağıdaki zamirle ilgili örnekleri dikkatle inceleyiniz.


Leave A Reply