Kurşun Nasıl Elde Edilir? Kurşun Nedir, Özellikleri, Kurşun Odalar Yöntemi

0
Advertisement

Kurşun elementi nasıl elde edilir? Kurşun nedir, özellikleri nelerdir? Kurşun Odalar Yöntemi nedir, kurşun eldesi hakkında bilgi.

Kaynak : wikipedia.org

Kurşun

Kurşun, filizlerinden, «kavurma metodu» denilen bir usulle elde edilir. Bu usulde kurşun filizi, meselâ galen, hava akımında ısıtılarak kavrulur. Önce kurşunun oksidiyle sülfatı meydana gelir; sonra bunlar galenin geri kalanı ile bir arada yeniden kavrulur, bu sefer de «metalik kurşun» la «kükürt dioksit» meydana gelir. Son zamanlarda kireç taşı ve silisle yapılan elde etme işlemleri daha iyi sonuçlar vermiştir. Ayrıca, elektrolitik metodla da kurşun elde edilir.

Yeni elde edilmiş, ya da yeni kesilmiş bir kurşun parçasının yüzeyi gümüş gibi parlaktır. Yalnız, havada hemen donuk, mavimtırak kurşuni bir renk alarak oksitlenir. Kurşun o kadar yumuşaktır ki tırnakla bile çizilebilir. Çok ince olmayan levhalar, fazla ağırlık çekemeyen teller haline getirilebilir. Kurşunun 2 santimetresine 7,5 ton baskı yapılırsa sıvı haline geçer.

Kurşun Zehirdir!

Kurşun yalın halde de, bileşik halinde de kuvvetli zehirdir. Suda çözünmeyen bileşikleri bile organizmaya geçer, yavaş zehirlenmelere yol açar. Kurşun zehirlenmeleri kendini birden göstermez, bundan dolayı ilk anlarda önem verilmez. Zehirlenen kimsede zamanla keyifsizlik, halsizlik, kas ağrıları, dişlerin dökülmesi gibi belirtiler görülür, önlenmezse ölümle sonuçlanabilir.

Hava akımında bütün asitler kurşunu etkiler. Sularda bulunan karbon dioksit de kurşuna etki eder. Böylece, içinden içme suları geçen kurşun borularda zehirli bir bileşik olan «kurşun karbonat» meydana gelir. Yalnız, gerek bu bileşik, gerekse sularda bulunan sodyum ve potasyum tuzları kalsiyum ve magnezyumla birleşip suda çözünmeyen bileşikler meydana getirirler, bunlar boruların içini kaplar, suda çözünen kurşun bileşiklerinin suya geçmesine engel olurlar.

Kurşun Odalar Yöntemi Nedir?

Kurşun Odalar Yöntemi

Sülfürik asit üretiminde kullanılan bir yöntem. Bu yöntemde kükürt dioksit, sulu ortamda azot dioksidin katalizörlüğünde sülfürik asite yükseltgenir.

Advertisement

Glover Kulesi adı verilen kuleden çıkan kükürt dioksit-azot dioksit-hava karışımı, tavanından su püskürtülen kurşun odalarda tepkimeye girer ve oda tabanında % 60-70′lik sülfürik asit toplanır.

Bu yöntem, yerini, giderek kontakt yöntemine bırakmıştır.

Kontakt Yöntemi

Sanayide sülfürik asit (H2SO4) elde etmek yöntemi. Havada yakılan kükürt, kükürt diokside (SO2), bu da vanadyum pentoksit (V2O5) ya da platin katalizörlüğünde yükseltgenerek, kükürt triokside (SO3) dönüştürülür. Daha önce, katalizörün etkisini ortadan kaldıran (katalizörü “zehirleyen”) arsenik ortamdan uzaklaştırılır. Kükürt trioksit suyla H2SO4’i oluşturduğundan ve suda çok yavaş çözündüğünden, yöntemin bu aşamasında kükürt trioksit, su yerine derişik sülfürik asitte çözündürülerek, dumanlı sülfürik asit (pirosülfürik asit, H2S2O7) elde edilir. Buna da azar azar su eklenerek, % 100’lük sülfürik asit hazırlanır.

Kaynak : wikipedia.org

Kurşun Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Kurşun”
  1. isim, kimya Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4 °C’de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element (simgesi Pb)
  2. sıfat Bu elementten yapılmış
  “Kurşun boru.”
  3. Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlarda kullanılan mermi
  “Kanatları kurşunla parçalanmış bir kartal / Benim gibi seyreder, yerden, mavilikleri” – Y. N. Nayır
 • “kurşun atmak ”
  1. silahla mermi atmak
  “Yarın, öbür gün Arap çeteleri ile sarılacaksınız, Peygamberin yeşil kubbesine kurşun atacaklar.” – F. R. Atay
  2. düşmanlık etmek
 • “kurşun dokunmak ”
  mermi isabet etmek
  “Suriye’de bel kemiğine bir kurşun dokunmuştu.” – Ö. Seyfettin
 • “kurşun dökmek ”
  halk inanışına göre erimiş kurşunu, hastanın üstünde, içinde su bulunan bir kaba dökerek ortaya çıkan şekillerin yorumuyla nazar, büyü, hastalık vb. şeyleri önlemek, iyileştirmek
 • “kurşun gibi ”
  1. katlanması zor bir biçimde
  “Gurbet acısı kurşun gibi içine çökmüştü şimdi.” – H. Taner
  2. sıkıntı veren
  3. çok ağır
 • “kurşun manyağı yapmak ”
  ölümle tehdit etmek
 • “kurşun sıkmak ”
  silahı ateşlemek, mermi yakmak
  “Az bir sürede bütün köy bu kurşunları sıkanın Hasan olduğunu öğrendi.” – Y. Kemal
 • “(birini veya bir şeyi) kurşun tutmak ”
  kurşuna hedef olmak, kurşun değecek gibi olmak
  “Çatın arkadaşlar da atları çatın / Kurşun bizi tutuyor sipere yatın” – Halk türküsü
 • “kurşun yağdırmak”
  çok sayıda kurşun atmak
 • “(birini veya bir şeyi) kurşun yağmuruna tutmak ”
  çok sayıda ve sürekli kurşun atmak
 • “kurşun (veya kurşunu) yemek ”
  vurulmak
  “Kurşunu yer yemez kayalardan aşağı yuvarlanmış leşi, ta derenin kucağına!” – T. Oflazoğlu
 • “(birini) kurşuna dizmek ”
  1. verilen ölüm cezasını askerî bir kıtanın attığı kurşunlarla yerine getirmek
  “Sarı çam deresinde bu otuz kadar eşkıyayı kurşuna dizdiler.” – Y. Kemal
  2. öldürmek
 • “kurşun erimi ”
  Merminin en çok ulaşabildiği uzaklık
 • “kurşungeçirmez ”
  Ateşli silahlardan atılan mermilerin girmesini engelleyecek yapıda ve özellikte olan (yelek, cam vb.)
 • “kurşun grisi ”
  1. isim Koyu gri renk
  2. sıfat Bu renkte olan
 • “kurşun kalem ”
  İçi grafitli, yazısı kolayca silinebilen, değişik biçimleri olan bir kalem türü
  “O da eline bir kurşun kalem alıp bir gün önceden içinde kalmış ne şikâyet varsa yazardı kabuğun üstüne.” – E. Şafak
 • “kurşun otu ”
  Diş otu
 • “kurşun rengi ”
  1. isim Kurşunun rengi, koyu kül rengi
  2. sıfat Bu renkte olan
 • “kör kurşun ”
  Bir başkasına veya hedef gözetilmeksizin atıldığı hâlde başka bir kimsenin ölmesine veya yaralanmasına neden olan kurşun, serseri kurşun
 • “serseri kurşun ”
  Belli bir hedef gözetmeksizin sıkılan kurşun, maganda kurşunu
  “Anne leylek, bir serseri kurşunla daha o sabah ölmüştü.” – İ. O. Anar
 • “ağ kurşunu ”
  Balık ağlarını suda tutmaya yarayan zeytin çekirdeği biçiminde delikli kurşun madde
 • “domdom kurşunu ”
  Baş tarafı haç biçimi çentilmiş, çarptığı yerde tehlikeli yaralar açan bir tür tüfek kurşunu, domdom
 • “kaza kurşunu ”
  Yanlışlıkla gelen mermi
  “Bir kaza kurşunu ile yahut bombardımanda ölebilirdi.” – R. H. Karay
 • “maganda kurşunu ”
  Serseri kurşun


Leave A Reply