Kurum Nedir, Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Kurum ne anlama gelir? Kurum kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı nedir? Kurum ne demek, sözlük anlamları, açıklamalı anlatım.

*kurum (1)
isim
1. isim Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
“Vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla yastığı kirletmek istemiyordum.” – Halikarnas Balıkçısı

*kurum (2)
isim, hukuk
1. isim, hukuk Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese

*kurum (3)
1. isim Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür

*kurum
Belirli düşüncelerin, davranış kalıplarının, bireyler arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin oluşturduğu, kökü birtakım törelere dayalı toplumsal örgenleşme (örneğin: din, aile vb.).
T. : müessese İng.: Institution Fr.: Institution Alm.: Institution
Budunbilim Terimleri Sözlüğü

*kurum
Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan özel veya kamu örgütü.
İng.: establishment
İktisat Terimleri Sözlüğü

Advertisement

*kurum
Odun veya reçineli maddelerin tam olmayan yanmasından elde edilen, yağımsı maddeler içeren karbon siyahı
İng.: soot Fr.: suie Alm.: Ruß
Kimya Terimleri Sözlüğü

*kurum
Fırın atmosferlerinin bileşimindeki hidrokarbon gazlarının ayrışması sonucu, fırın içinde oluşan ve toplanan karbon parçacıkları.
İng.: soot Fr.: suie Alm.: Russ
Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

*kurum
Bir iş yapmak amacıyla bir ya da bir kaç kişi tarafından meydana ana kuruluş getirilen.
T. : tesis İng.: establishing Fr.: fondation
Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

BİRLEŞİK SÖZLER

kamu kurumu isim Belirli kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla oluşturulan kamu tüzel kişisi
eğitim kurumu isim Öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinin yapıldığı yer

Advertisement


Yorum yapılmamış

Leave A Reply