Kütle İle Ağırlık Arasındaki Fark, Kütle ile Ağırlık Aynı Şey Değildir

0
Advertisement

Kütle ve ağırlık nedir? Kütle ile ağırlık arasında nasıl bir ilişki vardır? Kütle ile ağırlık arasındaki fark nedir, hakkında bilgi.

Kütle İle Ağırlık Arasındaki Fark

Kütle vs Ağırlık

Fizikte kütle ve ağırlık, madde halleriyle bağlantılı olarak farklı şekilde tanımlanmış olsa da, günlük hayatta, terimler sıklıkla birbirinin yerine kullanılmakta ve karıştırılmaktadır.

Kütle, bir cisimde bulunan madde miktarıdır. Ağırlık, yerçekimi kuvvetinin bir nesne veya kütle üzerinde oluşturduğu kuvvettir.

Kütle sabit kalır (nesne bir gözlemciye göre belirli bir hızda hareket etmedikçe) ancak ağırlık değişen yerçekimi kuvveti ile değişmeye devam eder. Uzay yolculuğu, kütle ile ağırlık arasındaki farkı göstermek için en iyi örnektir. Uzayda, yerçekimi yoktur, bu yüzden nesneler yüzer ve sıfır ağırlık kaydeder. Ancak, nesneleri tutmak veya onları hareket ettirmek için astronotların ekstra çaba sarf etmesine ihtiyaç duymaktadır.

Kütle, bir nesnenin işgal ettiği alan ve hacimle tanımlanırken, ağırlık, yerçekim kuvveti ile ilgili olarak nesnenin yükünün bir tezahürüdür. Yeryüzündeki tüm nesneler yerçekim kuvvetine tabidir. Yerçekimi kuvveti, yükseklik ve enlemlere göre değişir, bu sebepten, dünya genelinde ağırlık uygunluğunu sağlamak için yer çekimi kuvveti için standart bir değer belirlemiştir.

Advertisement

Ayrıca, suyun içinde, nesneler daha az ağırlığa sahiptirler çünkü suyun kaldırma kuvveti yerçekimi kuvvetiyle ters yöndedir, ancak nesnenin kütlesi değişmeden kalır ve içine daldırılan sıvının hacmi ile ilgili bir miktarını değiştirmeye devam eder. Bu nedenle, aynı kütleye ancak farklı yoğunluğa sahip olan nesneler suya batırıldığında sıvının hacminde farklı değişim yaparlar ve bu nedenle farklı kaldırma kuvvetleri ve ağırlıkları vardır.

Bununla birlikte, mühendisler ve bilim adamları, işlerinde hassasiyet sağlamak hesaplamalarında kütle ile ağırlık arasındaki farklılıkları dikkate almaktadırlar.


Leave A Reply