Kuzey Amerika Kıtası Toprak Yapısı

0

Kuzey Amerika kıtası toprak yapısı ile ilgili kısaca bilgilendirme. Kuzey Amerika’da bulunan toprak çeşitleri ve kısa açıklamaları.

Kuzey Amerika

Advertisement

Kuzey Amerika Kıtası Toprak Yapısı

Kıtada yaygın olan nemli topraklar oldukça çeşitlidir.

Inseptisol

Bölgenin yoğun ormanlarının organik artıklarından oluşan toprak humus yönünden zengindir. Elverişli iklimiyle 300 gün tarım yapılabilen ve yeterli yağış alan bu verimli topraklar. Büyük Okyanus kıyısının kuzeydoğusunda ve Alaska kıyılarında bulunur.

Spodosol

Serin ılıman iklim kuşağına özgü toprağın yüzeyi orta derecede humusla kaplıdır. Üst katmanları sularla kolayca taşınarak, podzol adıyla bilinen verimsiz toprağa dönüşür. Bu topraklar Alaska’dan Newfoundland’a kadar uzanan ılıman bölgede bulunur.

Alfisol

Demir ve alüminyum oksitleri içeren organik artıkların bulunduğu kuşağın üzerinde, kolayca taşınan ince bir katman ve kalın bir humus katı yer alır. Bu toprak çeşidi Büyük Göller-St. Lavvrence yöresinden Ohio’ya kadar uzanan ılıman bölgede bulunur.

Advertisement

Ultisol

Zengin ormanların sağladığı bir bölümü sularla taşınabilen kalın bir humus tabakasının altında, toprağa renklerini veren kırmızı demir oksit ve sarı aluminyum hidroksit yatakları vardır. Ohio ve Chesa-peake Körfezinin güneyinde bulunur.

Oksisol

Meksika kıyıları ile Orta Amerika’nın sıcak ve yağışlı ikliminin etkisiyle ufalanan kayaçlardan oluşan bu toprak, kalın bir kırmızı laterit tabakasına sahiptir. Yüzeyinde çürümüş humus bulunan toprak, aşınmadan korunduğu ölçüde verimlidir.

Mollisol

Yıkanan tabakaların geçtiği katta, yüzeydeki yüksek buharlaşmayı dengelemek için suyun yukarı doğru hareketlen-mesiyle ortaya çıkan tuzlar, özellikle de eriyik halindeki kireç, yüzeydeki humusun asit niteliğini yok eder. Böylece çernozem adı verilen bu çok verimli kara topraklar oluşur. Mollisol, dağlar ve ormanlarla çevrili açık alanlarda, çayırlıklarda bulunur.

Aridisol

Bu toprak ender olarak tarım yapılabilen, yüzeyi çok az humuslu yerlerde bulunur. Kireç ve potasyum yönünden çok zengin olan toprak sulandığı ölçüde verimlidir.

Buzaltı toprakları

Kutup tundralarında bulunan bu çok az humuslu toprak karların erimesiyle yıkanır. Donmuş katmanları aşamayan su, en çok 30 cm içeri girer. Bu yüzden ince ve içi su dolu olan asitli toprak verimli değildir.

Advertisement


Leave A Reply