Lala Kara Mustafa Paşa Kimdir?

0

Osmanlı komutanlarından birisi olan Lala Kara Mustafa Paşa hayatı ve dönemi hakkında bilgiler. Lala Kara Mustafa Paşa kimdir?

Lala Kara Mustafa PaşaLala Kara Mustafa Paşa (?- 1580)

Advertisement

Ünlü bir Türk komutanıdır. Sokollu Mehmet Paşa’nın akrabasındandır. 2. Vezir Deli Hüsrev Paşa’nın kardeşidir. Enderun’dan yetişti. Kanuni’nin oğulları Şehzade Selim’le Şehzade Bayezit’in lalalıklarında bulunmuştu. Vezir olunca, Kıbrıs’ın fethini elzem gören II. Selim ile Şeyhülislâm Ebussuut Efendi’yi veziriazam (başbakan) Sokollu Mehmet Paşa’ya karşı şiddetle destekledi.

Kaptan-ı Derya Damat Piyale Paşa’nın da fethe taraftar olması üzerine, Sokollu muhalefetinden vazgeçmek zorunda kaldı. Lâla Mustafa, Kıbrıs’a çıkarılacak olan orduya başkomutan tayin edildi. Bu savaşı büyük bir başarı ile kazandı, «Kıbrıs Fâtihi» olarak bütün Avrupa’da ün saldı.

Lâla Mustafa Paşa, bundan sonra İran cephesinin kuzey kesimine başkomutan oldu. 1578’de Tiflis’e girdi. Kafkasya’yı 4 eyalete (beylerbeyiliğe) ayırıp Osmanlı topraklarına kattı. 1580 de İstanbul’a döndü; kısa bir müddet başbakanlık ettikten sonra öldü. Eyüp’te gömülüdür. İmparatorluğun çeşitli yerlerinde büyük hayır eserleri yaptırdı. Şam’da yaptırdığı 360 odalı iş hanı ünlüdür.

Advertisement


Leave A Reply