Lazer Hakkında Bilgi, Lazer Nedir? Lazer Çeşitleri Nelerdir?

3
Advertisement

Lazer nedir? Lazer veya lazer hangi alanlarda kullanılır, özellikleri ve yararları nelerdir? Lazer hakkında bilgi.

Lazer Nedir? Lazer Hakkında Kısa Bilgi

Lazer Nedir? Lazer Hakkında Kısa Bilgi

Lazer; çok şiddetli ışık parıltıları oluşturan ışık kaynağıdır. Sözcük, İngilizce “light amplifer by stimulated emission of radiation” cümlesindeki ana sözcüklerin baş harflerinden laser olarak türetilmiştir.. Türkçede lazer biçiminde yazılıp söylenir.

Lazer ışınlarının oluşumunu açıklamak oldukça güçtür. Bunun bir benzetmeyle anlatmak gerekirse: Bir ışık kaynağı olarak çeşitli lambalardan yayılan ışık tanecikleri (foton) yağmurda ıslanan bir ağacın binlerce yaprağından düşen damlacıklar gibi rastgele yayılır. Lazerde ise ışık kaynağından saçılan fotonlar, yağmurda ıslanmış bir ağacın aniden silkelendiği zaman aynı anda on binlerce damlanın birlikte düşmesi gibi uyumlu olarak saçılır. Başka bir deyişle herhangi bir ışık kaynağından yayılan ışık dalgaları değişik boydadır, uyumsuzdur ve rastgele saçılır.

Fotonların enerjisi de birbirine eşit değildir, buna karşılık bir lazerden saçılan ışık demeti hem zaman, hem de uzam bakımından uyumludur. Tümü aynı frekansta yayılır, aynı çevrimde ışınırlar. Yayılma yönünde indirilen bir dikem, tüm dalgaların çevrimini aynı noktada keser. Lazerin saçtığı foton sağanağının şiddeti çok fazladır. Bir lazer ışını ince bir çelik levha üzerine yöneltilirse onu hemen deler. Ay üzerine yerleştirilen bir aynaya yönetilirse, Ay’a varıp dönmekle Dünya ile ay arasındaki uzaklığı tam olarak belirtir. Bir tanka yerleştirilirse düşman tanklarının uzaklığını ölçer. Bu niteliklerinden dolayı lazer ışını tıp alanında da kullanılır. Yüz milyonda bir saniyede hızla çıkan bir lazer ışını, göz dibinde ağtabakada hücreleri yakarak çatlakları (dekolman) birleştirebilir, yani bir tür biyolojik kaynak yapar. Lazerle aydınlatılan resimler kabartma görünür (lohogram). 1950’lerin sonlarına doğru uygulama alanına giren lazer, askeri amaçlarla da kullanılmaktadır.


Kaynak – 2

Lazer; güçlü bir ışık ışını üreten cihazdır. Lazer kelimesi; Light Amplification by Stimulated Emission Of Radiation (uyarılmış radyasyon salınımıyla ışığı güçlendirilmesi) teriminin kısaltılmış biçimidir.

Advertisement

Elektrik ampulünden yayılan ve bütün yönlere dağılan ışığın tersine, lazer tek dalga boyunda ve yoğunluğu dar olan bir ışın yayar. Sıradan ışık yayıldıktan sonra yavaş yavaş kaybolurken, bir lazer ışını bu şekilde davranmaz. Düz ve güçlü bir ışın halinde binlerce kilometre yol kat edebilir.

KIZIL YA DA GAZ LAZERLERİ

En yaygın lazer çeşidi kızıl ışık ışını üretir. Bir kızıl lazer içerisinde çubuk biçiminde bir kırmızı kristal bulunur. Kızıl lazerler; yanıp sönen, güçlü ışık parlamaları üretir. Gaz lazerleri ise sürekli ışın üretirler. Bu lazer tipleri; kristal yerine, renklendirilmiş sıvı ya da gazları kullanır. Renklendirilmiş sıvıları kullanan lazere, renkli lazer adı verilir.

  • Işık gösterileri lazerlerle oluşturulan ışınlar ve hologramlarla (üç boyutlu görüntüler) gerçekleştirilir.
  • Sanayide lazer; ortaya çıkardığı yüksek sıcaklıkla, katı çelik üzerinde çukurlar açılmasında kullanılır.
  • Lazerle yapılan kesiklerin daha az kanama meydana getirmesi nedeniyle, hassas ameliyatlarda lazer kullanılması yarar sağlar.
  • Bir bombanın ucunda bulunan alıcılar, üzerine yerleştirilen ve hedefe kilitlenmiş lazer ışıkları sayesinde, bombayı hedefe yöneltir.

KIZIL LAZERİN İÇİ

Yapay bir kırmızı çubuk, düzenli olarak ışık yayan bir araç olarak kullanılır. Güçlü bir lamba kırmızı kristale yöneltilir ve kristalin içindeki atomların enerji vermesi sağlanır. Kristal yanıp sönmeye başlar. Oluşan ışık arka ve önde yer alan iki ayna ile yansıtılır ve böylelikle; ışık dalgalarının aynı dalda boyunda olmaları sağlanır. Odaklanmaya hazır ve yoğunluğu dar lazer ışını, aynaların birinde bulunan ufak bir delikten dışarıya çıkar.

IŞININ YÖNELTİLMESİ

Lazer ışınlarının dar ve yoğun olması, yüzlerce farklı kullanım olanağı sunar. Nesnelerin koyu ya da açık, düz ya da çukurlu, sabit ya da titreşimli olup olmadıkları; az güçlendirilmiş lazer ışınlarının nesnelere yansıtılması ile öğrenilir. Lazerlerin bu şekildeki kullanımlarına; ürünlerin üzerindeki fiyat kodlarının okunması, CD üzerine kayıt çukurları açılması ya da cihazların titreşimlerinin gözlenmesi gibi örnekler verilebilir. Tamamen doğrusal bir biçimde yansıtılan lazer ışınları; bir inşaatın duvarların ya da zeminlerin yapımında rehberlik edebilir.

KÖŞELERİN KESİLMESİ

Çok güçlü lazer ışınları, katı metaller üzerinde düzgün bir çukur açmaya yetecek enerjiyi üretebilir. Bu ışınlar, makineler ya da kıyafetler için gerekli olan hassas parçaların kesilmesinde kullanılır. Lazer ışınları; göz ameliyatları gibi hassas ameliyatlarda cerrahın neşteriyle yer değiştirebilir.

3 BOYUTLU GÖRÜNTÜ

Hologram, lazerin en fazla hayrete düşüren kullanım biçimidir. Hologram, doğru ışıkta görülebilen ve üç-boyutlu bir görüntü (derinliği olan görüntü) oluşturan bir dizi kabarık çizgidir. Hologram, lazer ışını ile bir nesne yüzeyinin bütünüyle taranması ile gerçekleştirilir. Hologram üzerindeki çizgiler, üzerine ışık vurduğunda üç-boyutlu bir görüntü oluşacak şekilde, nesnenin ışığı yansıtma biçimini kaydeder.

Advertisement


3 yorum

Leave A Reply