Lenfovasküler İnvazyon Nedir? Kanserde Lenfovasküler İnvazyon Neye İşaret Eder?

0

Lenfovasküler İnvazyon Nedir? Hangi tür kanserlerde görülür? Lenfovasküler İnvazyon izlenmesi ne anlama gelir? Lenfovasküler invazyon kanserin lenf düğümlerinde olduğu anlamına mı gelir?

kanser

Kaynak: pixabay.com

Lenfovasküler invazyon (LVI), patolojide tümör hücrelerinin tümörün içinde ve çevresinde bulunan lenfatik ve kan damarlarına invazyonunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Meme kanseri, prostat kanseri ve kolon kanseri de dahil olmak üzere birçok kanser türünün ortak bir özelliğidir.

LVI, daha yüksek nüks riski ve daha kötü prognoz ile ilişkili olduğu için kanser teşhisi ve tedavi planlamasında önemli bir özelliktir. Kanser hücreleri lenfatik veya kan damarlarını istila ettiğinde, vücudun diğer bölgelerine yayılmak için daha büyük bir fırsata sahip olurlar, bu da kanserin tedavisini daha zor hale getirir ve hayatta kalma şansını azaltır.

LVI tipik olarak biyopsi veya cerrahi rezeksiyon yoluyla elde edilen doku örneklerinin mikroskobik incelemesi yoluyla teşhis edilir. Patologlar lenfatik veya kan damarları içinde tümör hücrelerinin varlığına bakar ve tutulan damarların sayısı ve konumuna göre LVI’nın derecesini belirler.

LVI’nin varlığı ve derecesi doktorların kanser hastaları için en iyi tedavi yöntemini belirlemelerine yardımcı olabilir. Örneğin, yüksek derecede LVI olan hastalar, kanserin daha fazla yayılmasını önlemek için kemoterapi veya radyasyon tedavisi gibi daha agresif bir tedavi gerektirebilir.

Genel olarak, LVI tespiti, doktorların sonuçları tahmin etmesine ve tedavileri bireysel hastalar için uyarlamasına yardımcı olabileceğinden, kanser teşhisi ve tedavi planlamasının önemli bir yönüdür.

Lenfovasküler invazyon kanserin lenf düğümlerinde olduğu anlamına mı gelir?

Hayır, lenfovasküler invazyon (LVI) kanserin mutlaka lenf düğümlerine yayıldığı anlamına gelmez. LVI, tümör hücrelerinin tümörün içinde ve çevresinde bulunan lenfatik ve kan damarlarına invazyonunu ifade eder. LVI varlığı kanser metastazı veya kanser hücrelerinin lenf düğümleri de dahil olmak üzere vücudun diğer bölgelerine yayılması için bir risk faktörüdür. Bununla birlikte, LVI varlığı kanserin lenf düğümlerine yayılmış olduğu anlamına gelmez.

Lenf düğümleri, atık ürünleri, yabancı maddeleri ve kanser hücrelerini filtrelemeye ve vücuttan uzaklaştırmaya yardımcı olan lenfatik sistemin bir parçasıdır. Kanser hücreleri lenfatik damarlardan geçerek lenf düğümlerinde birikebilir ve bu da lenf düğümlerinin büyümesine ve tutulmasına yol açabilir.

LVI tespiti, doktorların metastaz riskini tahmin etmelerine ve tedavileri bireysel hastalar için uyarlamalarına yardımcı olabileceğinden, kanser teşhisi ve tedavi planlamasının önemli bir yönüdür. Bununla birlikte, kanserin lenf düğümlerine veya vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını belirlemek için görüntüleme çalışmaları veya lenf nodu biyopsisi gibi ek testler gerekebilir.


Leave A Reply