Lesotho Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Lesotho – Lesotho ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

lesotho-bayragiLESOTHO
Yüzölçümü: 30.355 km2.
Başkenti: Maseru.
Dil: Bantu dilleri (Sesotho), İngilizce.
Başta Sesotho olmak üzere, çeşitli Bantu lehçeleri ve İngilizce, konuşulan başlıca dillerdir. Sesotho ve İngilizce aynı zamanda, resmi dillerdir.
Din: Hristiyan (% 44 Katolik, % 30 Protestan), doğal dinler (% 20).
Halkın % 74’ü Hristiyandır. Hristiyanlar arasında nüfusun % 44’ünü oluşturan Katolikler ve % 30’unu oluşturan Anglikanlarla Evangelistler bulunur. Geri kalan % 20 ise genellikle atalara tapınmayı içeren doğal Afrika dinlerine bağlıdır.
Para birimi: 1 loti =100 lisente.
Başlıca kentleri: Leribe, Roma, Tosing.

Güney Afrika’da devlettir. Basutoland adlı eski bir İngiliz sömürgesi olan, Güney Afrika’nın doğu kıyısında 160 km kadar içeride, Güney Afrika Cumhuriyeti topraklan içinde yer alan Lesotho; batı ve kuzeyden Orange, kuzey ve doğudan Natal güneydoğu ve güneyden eyaletleri ve Zenci yurtluğu Transkay ile çevrilidir.

Yüzey Şekilleri; Ülke toprakları Draken Dağları’nın en yüksek bölümünde yer alır. Kuzeydoğu sınırı boyunca ve kuzeybatıda Maluti Dağları’nda yükseklik yer yer 3.300 m’yi aşar; doğuda öteki yerlerdeyse yükseklik genellikle 2.400 m’nin üzerindedir. Batıya doğru gidildikçe dağ etekleri batı sınırında, Orange Eyaleti ile Lesotho arasındaki oldukça alçak ve dar bir şerite dönüşür. High Veld’in bir bölümünü oluşturan bu bölgenin yüksekliği yaklaşık 1.500 m kadardır. Yüksek kuzey ve doğu yaylası, birkaç büyük ırmakla birlikte, Orange Irmağı ve kolu Caledon’un doğduğu bölgeyi içerir.

İklimi; Yüksekliğe bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte, iklim genellikle ılıman ve nemlidir; ovalarda ortalama sıcaklık temmuz ayında 7°C ile ocak ayında 20°C arasında değişir. Kuzey ve doğunun en yüksek bölümlerindeyse bu fark daha da büyür. Yıllık yağış ortalamasının 3/4’ü ekim ve nisan aylarında görülür; yağmur genellikle kısa süreli sağanaklar biçiminde yağar. Yıllık ortalama yağış tutan, batıdaki ovalarda 650 mm’dir.

Advertisement

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar; Doğal bitki örtüsünü çayırlar oluşturur; bu çayırların büyük bölümü kızıl ot adı verilen bir ot türüyle kaplıdır. Yaylalarda yetişen ot genellikle, ovalarda yetişenden daha fazladır. Hemen hiç ağaç yoktur; ancak korunaklı vadilerde yoğun biçimde çiçekli funda yetişir. Bazı yerlerde ise söğüt ve başka
ağaçlar ekilidir. Sürüngenler ve birkaç küçük memeli hayvanın dışında, öteki vahşi hayvanlar, sürekli avlandıklarından soyları tükenmiştir.

Ekonomi;
Lesotho’nun ekonomik varlığı, bütünüyle madenciler, işçiler ve hizmetliler olarak ülkedeki işgücünün yarısına iş olanağı sağlayan Güney Afrika’ya bağlıdır. Tarım alanları (toplam yüzölçümün % 12’si) sınırlı (buğday, mısır, sorgum; arpa, yulaf, fasulye), hayvancılık (sığır, koyun, keçi) tüketime dönüktür. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, madencilik dışında endüstri etkinliği yoktur. Ekonomi, Güney Afrika ve Svaziland ile yapılan parasal anlaşma ve bu ülkelerle birlikte Botsvana ile yapılmış olan gümrük birliğiyle güç kazanmaktadır. Maden kaynakları azdır. En önemli madencilik girişimi, Maluti Dağları’daki küçük Letsengla Terai elmas madenidir. Lesotho, Güney Afrika Gümrük Birliği’ ne üye olduğundan Güney Afrika pazarına serbestçe girebilme hakkı vardır, ancak Güney Afrika yönetimi, rakip endüstrilerin gelişmesini özendirmemektedir. Dışalım dışsatımın çok üzerindedir. Tarım ürünleri, elmas, başlıca dışsatım; besin, petrol, makine, ulaşım araç-gereçleri, başlıca dışalım mallarıdır.


Leave A Reply