Dino Merlin – Love In Rewind Çevirisi (Eurovision 2011 Bosna Hersek Şarkısı)

0

Dino Merlin Love In Rewind Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Dino Merlin Love In Rewind şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Dino Merlin

Kaynak: commons.wikimedia.org

Dino Merlin – Love In Rewind Çevirisi (Eurovision 2011 Bosna Hersek Şarkısı)

Whoaaa oooh
One to hundred multiplied by you
Seninle; bir,100’e katlandı

Advertisement

It all looks great, it all looks cool
Herşey müthiş,herşey harika görünüyor

Healthy children go to school
Sağlıklı çocuklar okula giderler

My daughter’s in love, my son loves too
Kızım aşık olmuş,oğlum da aşık

Oh on the surface, oh in the distance
Oh,görünürde ya da uzakta

Advertisement

It’s all the same.
Hepsi aynı

Oh, in the darkness, oh don’t you notice
Oh,karanlıkta oh,farkına varmaz mısın?

What a different game yeaah
Ne farklı bir oyun,evet

If you take this life from me today
Eğer bugün bu hayatı benden alırsan

Tear it up and bury me away
Hayatımı paramparça et ve beni uzaklara göm

You’ll just find two, three songs of mine hundred worries of mine
Benim yüz tane sıkıntımı ve sadece iki-üç şarkımı bulacaksın

Advertisement

Your love, your love in rewind
Aşkın,aşkın geriye(başa) sarıyor

You’ll just find two, three songs of mine hundred worries of mine
Benim yüz tane sıkıntımı ve sadece iki-üç şarkımı bulacaksın

And all your love in rewind
Ve senin bütün aşkın geriye sarıyor

One to a hundred multiplied by two
Bir,iki ile 100’e katlandı

It’s less about me, it’s less about you
Bu azıcık benimle ,azıcık da seninle ilgili

We keep on running from certainty
Kesin olandan kaçmaya devam ediyoruz

But don’t know where to run from reality
Ama gerçekten nereye kaçacağımızı bilmiyoruz

If you take this life from me today
Eğer bugün bu hayatı benden alırsan

Tear it up and bury me away
Hayatımı paramparça et ve beni uzaklara göm

You’ll just find two, three songs of mine hundred worries of mine
Benim yüz tane sıkıntımı ve sadece iki-üç şarkımı bulacaksın

Your love, your love in rewind
Senin aşkın,aşkın geriye sarıyor

Advertisement

You’ll just find two, three songs of mine hundred worries of mine
Benim yüz tane sıkıntımı ve sadece iki-üç şarkımı bulacaksın

And all your love in rewind
Ve senin bütün aşkın geriye(başa) sarıyor


Leave A Reply