Dino Merlin, Love In Rewind Çevirisi (Eurovision 2011 Bosna Hersek Şarkısı)

0
Advertisement

Dino Merlin Love In Rewind Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Dino Merlin Love In Rewind şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Dino Merlin

Kaynak: commons.wikimedia.org

Dino Merlin – Love In Rewind Çevirisi (Eurovision 2011 Bosna Hersek Şarkısı)

 • Whoaaa oooh
  One to hundred multiplied by you
  Seninle; bir,100’e katlandı
  It all looks great, it all looks cool
  Herşey müthiş,herşey harika görünüyor
  Healthy children go to school
  Sağlıklı çocuklar okula giderler
  My daughter’s in love, my son loves too
  Kızım aşık olmuş,oğlum da aşık
  Oh on the surface, oh in the distance
  Oh,görünürde ya da uzakta
  It’s all the same.
  Hepsi aynı
 • Oh, in the darkness, oh don’t you notice
  Oh,karanlıkta oh,farkına varmaz mısın?
  What a different game yeaah
  Ne farklı bir oyun,evet
  If you take this life from me today
  Eğer bugün bu hayatı benden alırsan
  Tear it up and bury me away
  Hayatımı paramparça et ve beni uzaklara göm
  You’ll just find two, three songs of mine hundred worries of mine
  Benim yüz tane sıkıntımı ve sadece iki-üç şarkımı bulacaksın
  Your love, your love in rewind
  Aşkın,aşkın geriye(başa) sarıyor
  You’ll just find two, three songs of mine hundred worries of mine
  Benim yüz tane sıkıntımı ve sadece iki-üç şarkımı bulacaksın
 • And all your love in rewind
  Ve senin bütün aşkın geriye sarıyor
  One to a hundred multiplied by two
  Bir,iki ile 100’e katlandı
  It’s less about me, it’s less about you
  Bu azıcık benimle ,azıcık da seninle ilgili
  We keep on running from certainty
  Kesin olandan kaçmaya devam ediyoruz
  But don’t know where to run from reality
  Ama gerçekten nereye kaçacağımızı bilmiyoruz
  If you take this life from me today
  Eğer bugün bu hayatı benden alırsan
  Tear it up and bury me away
  Hayatımı paramparça et ve beni uzaklara göm
 • You’ll just find two, three songs of mine hundred worries of mine
  Benim yüz tane sıkıntımı ve sadece iki-üç şarkımı bulacaksın
  Your love, your love in rewind
  Senin aşkın,aşkın geriye sarıyor
  You’ll just find two, three songs of mine hundred worries of mine
  Benim yüz tane sıkıntımı ve sadece iki-üç şarkımı bulacaksın
  And all your love in rewind
  Ve senin bütün aşkın geriye(başa) sarıyor


Leave A Reply