Lübnan Hakkında Bilgi

0

Ülkeler Rehberi Lübnan – Lübnan ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

lubnan-bayragiLÜBNAN
Yüzölçümü: 10.400 km2.
Başkent: Beyrut.
Dil: Arapça, Fransızca, Ermenice, İngilizce.
Din: Müslüman % 60 (Şii % 32, Sünni % 21), Hristiyan % 40 (Maruni % 25, % 7 Ortodoks, % 5 Katolik, % 4 Ermeni Gregoryen), Dürzü (%7).
Para birimi: 1 Lübnan poundu = 100 piastre.
Başlıca kentleri: Trablusşam, Zahla, Sayda, Ba’albek, Sur.

Advertisement

Ortadoğu’da, devlettir. Akdeniz’in doğu ucunda; kuzey ve doğudan Suriye, güneyden İsrail, batıdan Akdeniz ile çevrilidir.

Yüzey Şekilleri; Dar bir kıyı şeridiyle, yüksekliği 3.000 m’yi bulan Lübnan Dağlan, verimli Bekaa Vadisi’ nin bulunduğu bir iç düzlük ve kuzeyde de 2.800 m yüksekliğe ulaşan Anti-lübnan Dağları, ülkeyi dört bölgeye ayırır. Lübnan’ın en büyük iki ırmağı olan Asi ve Litani, Bekaa Vadisi’nden doğar. Asi, kuzey doğrultusunda akarak Suriye’ye geçerken, Litani de önce güney sonra batı yönünü izleyerek Akdeniz’e dökülür.

İklimi; Kıyı bölgelerinde Akdeniz iklimi egemendir. Ilık ve yağışlı geçen kışlarda sıcaklık 0°C’nin altına düşmez. Yazlar sıcak ve kurak geçer. Öte yanda, denizden 8-16 km içerideki tepeler, aralık-mayıs arası karla kaplıdır. Iç bölgeler, kıyı bölgelerine göre genelde daha fazla yağış alır. Beyrut’ta, yıllık ortalama yağış tutarı 920 mm iken, doğuda dağlarda bu değer 2.300 mm’ye ulaşır. Kış aylarında ortalama sıcaklık, kıyıda 13°C, dağlarda yalnız 0-10°C’dir. Yaz ortalamaları da kıyıda 29.°C, dağlarda 25-30°C’dir.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar. Başlıca ağaç türleri; akasya, mantar meşesi ve çamdır; yarıtropikal, çöl ve alpin bitkileri de görülür. Bazı yüksek bölgelerde, tükenmemesi için korunmaya alınmış olan Lübnan’a özgü bir cins sedir ağacı yetişir. Batıdaki dağlarda da çam ormanları,yaprak dökmeyen ağaçlardan oluşan korular vardır.

Advertisement

Yabankedisi, yaban tavşanı, geyik, sansar, kirpi, kemirici türleri ve sürüngenler, ülkede yaşayan başlıca hayvanlardır.

Ekonomisi;
Tarım ve Hayvancılık. Toplam yüzölçümün % 3 8’ini oluşturan tarım alanları, genelde Bekaa Vadisi ve kuzeyde yoğunlaşmıştır. Başta meyve (turunçgiller, elma, üzüm) patates, şekerpancarı, buğday, zeytindir. Hayvancılık (sığır, keçi, koyun, domuz, at, eşek, katır) geleneksel geçim kaynaklarından biri olarak önemini korur.


Leave A Reply