Lübnan Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Hakkında Bilgi

0

Ülkeler Rehberi Lübnan – Lübnan ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

lübnan bayrağı

Kaynak: pixabay.com

LÜBNAN

  • Yüzölçümü: 10.400 km2.
  • Başkent: Beyrut.
  • Dil: Arapça, Fransızca, Ermenice, İngilizce.
  • Din: Müslüman % 60 (Şii % 32, Sünni % 21), Hristiyan % 40 (Maruni % 25, % 7 Ortodoks, % 5 Katolik, % 4 Ermeni Gregoryen), Dürzü (%7).
  • Para birimi: 1 Lübnan poundu = 100 piastre.
  • Başlıca kentleri: Trablusşam, Zahla, Sayda, Ba’albek, Sur.

Ortadoğu’da, devlettir. Akdeniz’in doğu ucunda; kuzey ve doğudan Suriye, güneyden İsrail, batıdan Akdeniz ile çevrilidir.

Advertisement

Yüzey Şekilleri;

Dar bir kıyı şeridiyle, yüksekliği 3.000 m’yi bulan Lübnan Dağlan, verimli Bekaa Vadisi’ nin bulunduğu bir iç düzlük ve kuzeyde de 2.800 m yüksekliğe ulaşan Anti-lübnan Dağları, ülkeyi dört bölgeye ayırır. Lübnan’ın en büyük iki ırmağı olan Asi ve Litani, Bekaa Vadisi’nden doğar. Asi, kuzey doğrultusunda akarak Suriye’ye geçerken, Litani de önce güney sonra batı yönünü izleyerek Akdeniz’e dökülür.

İklimi;

Kıyı bölgelerinde Akdeniz iklimi egemendir. Ilık ve yağışlı geçen kışlarda sıcaklık 0°C’nin altına düşmez. Yazlar sıcak ve kurak geçer. Öte yanda, denizden 8-16 km içerideki tepeler, aralık-mayıs arası karla kaplıdır. Iç bölgeler, kıyı bölgelerine göre genelde daha fazla yağış alır. Beyrut’ta, yıllık ortalama yağış tutarı 920 mm iken, doğuda dağlarda bu değer 2.300 mm’ye ulaşır. Kış aylarında ortalama sıcaklık, kıyıda 13°C, dağlarda yalnız 0-10°C’dir. Yaz ortalamaları da kıyıda 29.°C, dağlarda 25-30°C’dir.

lübnan

Kaynak: pixabay.com

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar.

Başlıca ağaç türleri; akasya, mantar meşesi ve çamdır; yarıtropikal, çöl ve alpin bitkileri de görülür. Bazı yüksek bölgelerde, tükenmemesi için korunmaya alınmış olan Lübnan’a özgü bir cins sedir ağacı yetişir. Batıdaki dağlarda da çam ormanları,yaprak dökmeyen ağaçlardan oluşan korular vardır.

Yabankedisi, yaban tavşanı, geyik, sansar, kirpi, kemirici türleri ve sürüngenler, ülkede yaşayan başlıca hayvanlardır.

Advertisement

Ekonomisi;

Tarım ve Hayvancılık. Toplam yüzölçümün % 3 8’ini oluşturan tarım alanları, genelde Bekaa Vadisi ve kuzeyde yoğunlaşmıştır. Başta meyve (turunçgiller, elma, üzüm) patates, şekerpancarı, buğday, zeytindir. Hayvancılık (sığır, keçi, koyun, domuz, at, eşek, katır) geleneksel geçim kaynaklarından biri olarak önemini korur.

Beyrut

Beyrut; Lübnan’ın başkentidir. Akdeniz kıyısında, Lübnan Dağları eteklerinde kuruludur. Şam ve Bağdat ile karayolu bağlantısı vardır. Akdeniz ikliminin egemen olduğu kentte kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Bankacılık, turizm, transit ticarete dayanan kent ekonomisi, 1975-1976’da Hristiyanlarla Müslümanlar arasında çıkan iç savaş büyük bir yıkıma uğradı. Günümüzde de savaşın yarattığı yıkıntılar nedeniyle Ortadoğu’nun ticaret merkezi olma niteliğini yitirdiyse de hızla onarılarak eski ekonomik gücüne kavuşmak üzeredir. Lübnan Üniversitesi (1951), Beyrut Amerikan Üniversitesi (1866), St. Joseph Fransız Üniversitesi (1875), Beyrut Güzel Sanatlar Akademisi gibi yükseköğretim kurumlarında da durma noktasına gelen eğitim de canlılığını kazanmak üzeredir.


Leave A Reply