Magnetik Kuantum Sayısı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0
Advertisement

Magnetik kuantum sayısı nedir? Magnetik kuantum sayısı neyi ifade eder, nasıl hesaplanır, konu anlatımı, hakkında bilgi.

Magnetik kuantum sayısı (\displaystyle {{m}_{\ell }})

Elektronlar çekirdek etrafındaki yörüngelerde dolanırken küçük akım devreleri oluşur. Bu akım devrelerinin oluşturduğu magnetik alanlar birbirleri ile ya da dış magnetik alan ile etkileşerek enerji seviyelerinde yeniden ayrılmalara ve alt kabuklar içerisinde yeni alt kabukların oluşmasına sebep olur.

Bu yeni kabuklara orbital denir. Bir orbitalde en çok iki elektron bulunur. Magnetik kuantum sayısı

\displaystyle {{m}_{\ell }}=-\ell ,-\left( \ell -1 \right)...,0,...+\left( \ell -1 \right),\ell

biçiminde adlandırılır. Mesela

Advertisement

\displaystyle \ell =2 için

\displaystyle {{m}_{\ell }}=-2,-1,0,+1,+2 olur.

Alt Kabuk l Orb. Say. ml
s 0 1 0
P 1 3 -1,0, + 1
d 2 5 -2, -1,0, + 1, + 2
f 3 7 -3, -2, -1,0 +1.+2.+3.1

Atomdaki her alt kabuğun orbital sayısının \displaystyle \ell orbital kuantum sayısı cinsinden \displaystyle 2\ell +1 olduğu çizelgede gösterilmiştir.

Magnetik alan vektörlerinin, açısal momentum vektörleri doğrultusundaki bileşeni, açısal momentum vektörleri yönünde ise \displaystyle {{m}_{\ell }} (+) değer alır, zıt yönde ise \displaystyle {{m}_{\ell }} (-) değer alır.


Leave A Reply