Makroklima ve Mikroklima Nedir? Arasındaki Farklar Nelerdir? Dünyadan Örnekler

0
Advertisement

Makroklima ve mikroklima nedir? Coğrafi birer terim olan makroklima ve mikroklima açıklamaları, makroklima ve mikroklima arasındaki farklar ve örnek bölgeler.

Makroklima - Mikroklima

Makroklima Nedir?

Makroklima, büyük ölçekte bir bölgede veya ülkede hüküm süren genel iklim koşullarını ifade eder. Makroklima, belirli bir bölgede yıllık ortalama sıcaklık, nem, yağış, rüzgar, güneş ışığı, basınç ve diğer hava koşullarını kapsar. Bu koşullar, genellikle bölgesel veya küresel faktörlerden kaynaklanır ve birkaç yıl boyunca istikrarlı kalabilir. Örneğin, tropikal bir makroklima, yüksek sıcaklık, yüksek nem ve yıl boyunca bol yağış gibi belirgin özellikler gösterirken, kutup makrokliması soğuk, kurak ve rüzgarlı bir iklimdir. Makroklima, bitki örtüsü, hayvan türleri ve tarım faaliyetleri gibi birçok doğal ve insan etkileşimli sürece etki eder.

Makroklima Tipleri ve Özellikleri

Makroklima tipleri, coğrafi koşullar ve bölgeler arasındaki farklılıklar nedeniyle çeşitli özellikler gösterir. Genel olarak, makroklima tipleri şunlardır:

 1. Tropikal Makroklima: Tropikal makroklima, ekvator çevresindeki alanları kapsar ve yüksek sıcaklık, yüksek nem ve bol yağışa sahiptir. Bu iklimde bitki örtüsü yoğun ormanlardan oluşur.
 2. Kurak ve Yarı Kurak Makroklima: Kurak ve yarı kurak makroklima, genellikle subtropikal ve tropikal bölgelerde görülür. Sıcaklıklar yüksek, yağış miktarı azdır. Bu iklimlerde yaygın bitki örtüsü, çalılar, bozkırlar ve yarı çöllerdir.
 3. Orta Enlem Makroklima: Orta enlem makroklima, genellikle 30-60 derece enlem arasındaki bölgelerde görülür. Bu iklimde sıcaklık mevsimlere göre değişir ve yağış miktarı yılın farklı zamanlarında değişebilir. Ormanlar, çayırlar ve tarım alanları, yaygın bitki örtüsüdür.
 4. Kutup Makroklima: Kutup makrokliması, 60 derece enlem çizgisi ve kutup bölgeleri arasında yer alır. Bu iklimde sıcaklık çok düşüktür, yağış azdır ve rüzgarlar serttir. Buzullar ve tundralar, yaygın bitki örtüsüdür.
 5. Dağlık Makroklima: Dağlık makroklima, yüksek dağların yüksekliğine ve konumuna bağlı olarak değişebilir. Dağlık iklimler, deniz seviyesindeki sıcaklıklardan daha düşük sıcaklıklara sahiptir ve nemli bir ortamda yağışın bol olduğu yamaçlar ile kuru ve rüzgarlı yamaçlar arasında değişebilir. Alpin bitki örtüsü yaygındır.

Bu makroklima tipleri, coğrafi koşullar ve bölgeler arasındaki farklılıklar nedeniyle alt türler ve değişkenlikler gösterebilir.

Dünya’da Görülen Makroklima İklim Bölgeleri

Dünya’da genellikle 5 ana makroklima iklim bölgesi bulunur. Bu bölgeler, coğrafi koşullar, sıcaklık, nem, yağış ve diğer faktörler gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak belirlenir. Bu bölgeler şunlardır:

Advertisement
 1. Ekvatoral İklim Bölgesi: Ekvatoral bölge, dünya üzerinde ekvatora yakın olan bölgelerde bulunur. Bu bölgenin en belirgin özelliği, yıl boyunca yüksek sıcaklık, yüksek nem ve yoğun yağışlardır. Bu bölgelerde genellikle yoğun yağmur ormanları bulunur.
 2. Tropikal İklim Bölgesi: Tropikal iklim bölgesi, dünya üzerinde ekvatora yakın ve tropiklerde olan bölgelerde bulunur. Bu bölgenin en belirgin özelliği, yıl boyunca yüksek sıcaklık ve yüksek nemdir. Bu bölgelerde ormanlar, savanlar, çalılıklar ve çöller bulunabilir.
 3. Ilıman İklim Bölgesi: Ilıman iklim bölgesi, dünya üzerinde 30-60 derece enlemleri arasındaki bölgelerde bulunur. Bu bölgenin en belirgin özelliği, ılıman ve ılık hava koşullarıdır. Bu bölgelerde genellikle ormanlar, çayırlar, tarım alanları ve bozkırlar bulunur.
 4. Soğuk İklim Bölgesi: Soğuk iklim bölgesi, dünya üzerinde 60 derece enlemin üzerindeki bölgelerde bulunur. Bu bölgenin en belirgin özelliği, düşük sıcaklık, donma ve buzul koşullarıdır. Bu bölgelerde genellikle tundralar ve kutup çalılıkları gibi bitki örtüleri bulunur.
 5. Yüksek İklim Bölgesi: Yüksek iklim bölgesi, dünya üzerinde dağlık bölgelerde bulunur. Bu bölgenin en belirgin özelliği, yüksek irtifa, düşük sıcaklık ve değişken hava koşullarıdır. Bu bölgelerde genellikle alpin bitki örtüsü bulunur.

Bu makroklima bölgeleri, diğer faktörlerin yanı sıra dünya üzerindeki iklim koşullarını ve bitki örtüsünü değiştiren doğal olaylar, insan etkisi ve diğer faktörlerden etkilenebilir.

Mikroklima nedir?

Mikroklima, küçük bir alanın atmosferik koşullarının yerel olarak değişebildiği bir bölgedeki iklim koşullarını tanımlayan terimdir. Genellikle birkaç metre ile birkaç kilometre arasındaki ölçeklerdeki yerel çevre koşullarını ifade eder. Bu koşullar, çevresel faktörlerden kaynaklanan özelliklerin yanı sıra yerel topoğrafya, yüzey malzemesi, bitki örtüsü, su varlığı ve yapılar gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Mikroklima, birçok farklı alanı etkileyebilir, örneğin:

 • Şehir merkezlerinde, binalar, asfalt yollar ve diğer yapılar, güneş ışınlarının yüzeylerde yansımasını artırarak yerel sıcaklığı artırabilir.
 • Yakın çevresindeki su kaynakları, havayı nemlendirerek mikroklimayı değiştirebilir.
 • Yüksek rakımlarda, sıcaklık genellikle yükseklikle birlikte azalır, bu nedenle mikroklima yerel topoğrafyaya bağlı olarak değişebilir.
 • Bitki örtüsü, mikroklimayı etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Örneğin, ormanlık bir alanda nem daha yüksek olabilir ve güneş ışınlarının doğrudan etkisi azalabilir.

Mikroklima, çiftlikler, bahçeler, seralar ve şehirlerde, özellikle de insanlar ve bitkiler için uygun olmayan koşulların düzeltilmesi için kullanılabilir. Örneğin, sera ortamında, özellikle ısı, nem, ışık ve havalandırma gibi koşulları kontrol ederek, bitki yetiştiriciliği için uygun bir mikroklima oluşturulabilir.

Dünya’dan Mikroklima Örnekleri

Dünya, farklı coğrafyaları ve iklimleri barındıran geniş bir gezegendir ve bu nedenle birçok farklı mikroklima bölgesi bulunmaktadır. Bazı dünya genelindeki mikroklima örnekleri şunlardır:

 1. San Francisco, ABD: Bu şehir, Pasifik Okyanusu‘nun etkisi altında olduğu için nemli ve serin bir iklimi vardır. Ancak, şehirde bulunan Golden Gate Parkı gibi bazı yerlerde sıcaklık ve nem daha yüksektir.
 2. Rio de Janeiro, Brezilya: Bu şehir, tropikal bir iklimi karakterize eder ve yıl boyunca sıcak ve nemlidir. Ancak, şehirde bulunan Corcovado Dağı gibi bazı yerlerde daha serin ve rüzgarlı bir mikroklima bulunabilir.
 3. Seattle, ABD: Bu şehir, Pasifik Okyanusu’ndan gelen nemli hava kütlelerinin etkisi altındadır ve yıl boyunca ılıman bir iklimi vardır. Ancak, şehirde bulunan Capitol Hill gibi bazı yerlerde daha kuru ve sıcak bir mikroklima bulunabilir.
 4. Mısır, Nil Nehri Vadisi: Bu bölgedeki iklim çoğunlukla sıcak ve kuraktır. Ancak, Nil Nehri boyunca nemli bir mikroklima bölgesi bulunur ve bu alan tarım için oldukça elverişlidir.
 5. Alpler, Avrupa: Bu dağlık bölgede yüksek irtifalarda daha soğuk ve karasal bir mikroklima bulunurken, alçak rakımlarda daha ılıman bir mikroklima bulunabilir. Örneğin, İsviçre’nin Cenevre Gölü bölgesi, alp eteklerinde bulunan şarap bağları ile ünlüdür.
 6. Japonya, Kyoto: Bu bölge, nemli bir subtropikal iklimi karakterize eder. Ancak, şehirde bulunan bazı tapınaklar gibi bazı yerlerde daha serin ve kuru bir mikroklima bulunabilir.

Makroklima ile Mikroklima Arasındaki Farklar Nelerdir?

Makroklima ve mikroklima, iklimin farklı ölçeklerdeki varyasyonlarını ifade eden terimlerdir. Makroklima, büyük ölçekteki iklim modellerini ifade ederken, mikroklima, daha küçük ölçekteki alanların iklimini ifade eder. İşte makroklima ile mikroklima arasındaki farklar:

Advertisement
 1. Ölçek: Makroklima, geniş bir bölge veya ülkenin genel iklimini ifade ederken, mikroklima, daha küçük bir alandaki yerel iklim koşullarını ifade eder.
 2. Değişkenler: Makroklima, atmosferin büyük ölçekteki değişkenleri gibi yükseklik, enlem, deniz seviyesi ve büyük su kütlesi yakınlığına bağlıdır. Mikroklima ise, bitki örtüsü, binalar, su kütlesi, vb. gibi daha küçük ölçekli faktörlere bağlıdır.
 3. Hava Durumu: Makroklima, uzun vadeli hava koşullarını ifade ederken, mikroklima, kısa vadeli ve günlük hava koşullarını ifade eder.
 4. Yaygınlık: Makroklima, geniş bir bölgeyi veya ülkeyi kapsarken, mikroklima, bir park, bahçe veya bahçe gibi daha küçük alanları kapsar.
 5. Etki: Makroklima, büyük ölçekteki iklim değişikliklerinin, çevre sorunlarının ve tarım üretimindeki değişikliklerin etkilerini gösterirken, mikroklima, bahçe tasarımı, tarım, arıcılık ve çevre planlamasında kullanılır.

Özetle, makroklima ve mikroklima arasındaki en önemli fark, ölçektir. Makroklima, geniş bir bölge veya ülkenin genel iklimini ifade ederken, mikroklima, daha küçük bir alandaki yerel iklim koşullarını ifade eder.

Pulsar


Leave A Reply