Malavi Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Tarihi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Malavi – Malavi ile ilgili bilgi, başkenti, tarihi, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

malavi bayrağı

Kaynak: wikipedia.org

MALAVİ

  • Yüzölçümü: 118.484 km2.
  • Başkenti: Lilongve.
  • Dil: Çikçeva, İngilizce (iki de resmi). Resmi dil olan İngilizcenin yanı sıra, ülkenin önde gelen boyu olan Çevaların dili Çekçeva başlıca dillerdir.
  • Din: Hristiyan % 75 (Protestan % 58, Katolik % 17), Bantu dinleri, Müslüman. Sömürge döneminde değişik mezheplerden Hristiyan misyonerler ülkede karmaşık bir din yapısı oluşturmuştur. Ülkede geleneksel Bantu dinine bağlı olanların yanında, Presbiteryen ve 8 ayrı mezhepten Hristiyan vardır (% 58 Protestan, % 17 Katolik). Müslümanların sayısı 500 bin-1 milyon arasındadır.
  • Para birimi: 1 Malavi kvaçası = 100 tambala.
  • Başlıca kentleri: Blantyre, Mzuzu, Zomba.

Güneydoğu Afrika’da devlettir. Kuzeyde Tanzanya, batıda Zambiya, güney, güneybatı ve doğuda Mozambik ile çevrilidir. Doğu sınırının büyük çoğunluğunu Malavi Gölü oluşturur. Güneyden kuzeye doğru ince dar bir yapıya sahiptir. Denize kıyısı yoktur.

Yüzey Şekilleri;

Kuzeybatısı ve güneydoğu ucu dağlarla kaplı olan ülkenin en yüksek noktası, 3.000 m yüksekliğinde Sapitwa Tepesi’dir. Sıradağlar, geniş vadiler, granit dağları, geniş göller ve bataklıklarla kaplı öteki bölgeler, büyük bir çeşitlilik gösterir. En derin yeri 3.700 m olan Malavi (Nyasa) Gölü, ülke alanının % 20’sin-den çoğunu kaplar ve Afrika’nın üçüncü büyük gölüdür. Ülkenin en önemli ırmağı, Malavi Gölü’nün güney ucundan doğarak Mozambik’teki Zambezi Irmağı’na karışan Şire Irmağı’dır.

Malavi Gölü

MALAVİ GÖLÜ, Güneydoğu Afrika da göl. Yüzölçümü 30.800 kilometrekare, uzunluğu 579 km, ortalama genişliği 40 km, en derin noktası 679 metredir. Büyük Rift Vadisi’nde, Batı ve güneyden Malavi, kuzey-kuzeydoğudan Tanzanya, doğu ve kuzeyden Mozambik ile çevrelenen göl, Afrika’nın üçüncü büyük gölüdür.

Deniz düzeyinden 472 metre yükseltide olmasına karşın, tektonik bir çöküntü havzasında yer aldığından kuzey ucu deniz düzeyinden 210 metre aşağıdadır. Fazla sularını, güneyde Şire ayağı aracılığıyla Zambezi Irmağı’na boşaltır. Suyu tatlı olduğundan içmede ve tarım alanlarını sulamada yararlanılır. 1859’da İngiliz misyoner ve kaşif David Livingstone tarafından keşfedilmiştir.

İklimi;

Sürekli doğu rüzgârlarının estiği bir bölgede bulunan Malavi, bol yağmurlu tropikal iklim kuşağındadır. Ülkenin güneydoğusundaki dağlık bölgede yıllık sıcaklık ortalaması 24°C, yıllık yağış 2.000 mm’dir. Gerek Malavi Gölü gerekse çeşitli alanlardaki yükseklik farkları nedeniyle, ülkede değişken bir iklim vardır. Güneyde kasım-mart, kuzeydeyse kasım-nisan ayları arasındaki yağmur mevsimi en sıcak dönemdir. Daha kurak olan batı ve güneybatı ucundaki bölgelerde yıllık yağış 600 mm’yi geçmez.

Advertisement
malavi

Kaynak: wikipedia.org

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar;

En çok görülen bitki örtüsü savanlardır. Güneyde bulunan tropikal yağmur ormanları, kuzeye doğru yavaş yavaş bodur ağaçlıklara, çayırlara ve savanlara dönüşür. Çorak bölgelerde ise dikenli çalılıklar vardır. Fil, gergedan, su aygın gibi dev memeliler bugün ancak av bölgelerinde ve 3 doğal parkta görülebilir. Malavi Gölü, zengin bir balık yatağıdır. Bu gölde bulunan Cichlidae ailesinden yavrularını ağzında büyüten bir balık türü, akvaryumlar için en gözde türü oluşturur.

Ekonomi;

Tarım: Ülke topraklarının yalnızca % 15’i tarıma elverişli olup, besin açığı vardır. Başlıca ürünler 1.4 milyon ton mısır, 1.7 milyon ton şekerkamışı ve yaklaşık 200 bin ton olan çeşitli meyvelerdir. ayrıca manyok, patates, darı, çay, kahve, yerfıstığı, soya ve tütün yetiştirilir.

Hayvancılık: Hayvan varlığı 908 bin sığır, 212 bin domuz, 160 bin koyun ve 630 bin keçiden oluşur. Balık üretimi çok az miktardadır. Endüstri. Endüstri daha çok tarım makineleri, şeker, bira, sigara, dokuma (giyim ve battaniye) ve çeşitli inşaat malzemeleri dallarından oluşur. Çimento üretimi 70 bin tondur. Yıllık elektrik üretimi ise 4.7 milyar kWh’dır. Kayda değer bir doğal kaynağı bulunmayan ülkenin enerji gereksinimleri, dışsatım gelirlerinin % 17’sine ulaşır.

Ticaret: Dışsatım malları arasında tütün % 39, çay % 12 ve şeker % 26 gibi çok önemli yer tutar. Bir başka dışsatım kalemi de yerfıstığıdır. Dışalım kalemleri ise her çeşit makine, ulaşım araçları, tarım araçları, gübre, yakıt ve inşaat malzemelerinden oluşur.

Malavi Tarihi

Tarihi

Malavi adı, 15. yüzyılda ülkenin bugünkü topraklarında kurulmuş olan bir krallıktan gelir. 16. yüzyılda savaşlar ve kıtlık nedeniyle kendi ülkelerinden sürülen, Bantu boyları bu toprakları ele geçirdi. Bu göç, 20. yüzyıla kadar sürdü ve bugün Mozambik ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ nin (eski Zaire) elinde bulunan bölgelerden gelen Moravi, Tumbuka, Tonga, Ngoni, Yao, Lomve ve Sena boyları, burada genellikle savaşla karşılandı, birçoğu tutsak edildi. Araplara ve Portekizliler’e köle olarak satıldı. 17. yüzyılda Malavi, Hint Okyanusu’na açılan ve Çevaların önderi olan Karango İmparatorluğu’nun bir parçasıydı. Ülke 1891’de İngiliz Orta Afrikası Yönetimi altına girdi. 1907’de bir valinin yönetiminde Nyassaland Yönetimi oluşturuldu. 1953’te İngiliz yönetimindeki Kuzey ve Güney Rodezya Federasyonu’na katılıp, bu federasyona iş gücü sağlaması istenince 1944’te kurulmuş olan Nyassaland Afrika Kongresi bu politikaya karşı çıktı.

Advertisement

1950’lerin sonlarında Çiume ve Çimbere gibi önderlerin yönetimindeki Kongre oldukça etkili olmaya başldı. 1958’de 40 yıllık bir aradan sonra ülkesine dönen hekim Kamuzu Banda, Federasyon’a karşı açılan Malavi Bağımsızlık Savaşı’nın önderi oldu. 1964’te bağımsızlığın kazanılmasından sonra tüm güçler Banda’da toplandı ve Banda’ya “Büyük Şef(ngvazi) unvanı verildi. Başlangıçta Büyük Britanya’nın yönetimi altında kalan Malavi, 1966’da İngiliz Uluslar Topluluğu içinde bağımsız bir cumhuriyet oldu. Banda’nın diktatörlük rejimini yıkmaya yönelik birkaç darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Banda 1971’de ömürboyu başkan seçildi.

Malavi günümüzde başkanlık sistemi ile yönetilen bir cumhuriyetdir.


Leave A Reply