Marmara Bölgesi Nüfus Yapısı Nasıldır? Bölge Nüfusunun Özellikleri, Dağılımı

0
Advertisement

Marmara Bölgesi’nin nüfus yapısı nasıldır? Marmara Bölgesi’nin nüfus özellikleri ve Marmara Bölgesi nüfus yerleşmesi hakkında bilgi.

Marmara Bölgesi Nüfus Yapısı

Marmara Bölgesi, Türkiye’nin en batısında yer alan ve en yoğun nüfuslu bölgesidir. 2021 yılı verilerine göre, bölgede yaklaşık 23,6 milyon kişi yaşamaktadır. Bu nüfusun %50,2’si erkek, %49,8’i ise kadındır.

Bölgenin en kalabalık şehirleri İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Balıkesir’dir. İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehri olup, nüfusu yaklaşık 16,8 milyondur. Bursa’nın nüfusu yaklaşık 3,1 milyon, Kocaeli’nin nüfusu yaklaşık 1,9 milyon, Sakarya’nın nüfusu yaklaşık 1,1 milyon, Tekirdağ’ın nüfusu yaklaşık 1 milyon ve Balıkesir’in nüfusu ise yaklaşık 1,2 milyondur.

Marmara Bölgesi’nin nüfus yapısına baktığımızda, diğer bölgelere göre daha yaşlı bir nüfus yapısının olduğunu görürüz. 0-14 yaş arası nüfusun oranı %19,1 iken, 15-64 yaş arası nüfusun oranı %69,9’dur. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı ise %11 olarak hesaplanmıştır.

Bölgedeki etnik yapısı da çeşitlilik göstermektedir. Türkler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Boşnaklar, Arnavutlar, Çingeneler ve diğer farklı etnik gruplar bölgede yaşamaktadır.

Advertisement

Sonuç olarak, Marmara Bölgesi Türkiye’nin en batısında yer alan ve nüfusu yaklaşık 23,6 milyon kişiden oluşan bir bölgedir. Bölgedeki en kalabalık şehirler İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Balıkesir’dir. Bölgede yaşlı bir nüfus yapısı bulunurken, etnik yapı da çeşitlilik göstermektedir.

Kaynak 2

2000 yılı nüfus sayımına göre, bölgenin nüfusu 17,3 milyondur. Marmara Bölgesi Türkiye nüfusunun % 25’ini barındırır. Nüfus ve nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir. Ayrıca bölge Türkiye’de nüfus artış hızı en fazla olan bölgedir. Ancak nüfus artış hızı üzerinde doğumlardan çok dışarıdan aldığı göçler etkili olmaktadır. Doğal nüfus artışı hızı (doğumlarla olan artış hızı) en az olan bölgedir.

Marmara Bölgesi’nde nüfus miktarı ve yoğunluğunun fazla olmasının başlıca nedenleri şunlardır:
 • ***Yerşekillerinin tarım, yerleşme ve ulaşıma elverişli olması
 • ***Sulamalı tarım yapılabilen arazinin çok olması
 • ***Sanayi tesislerinin yoğun olması
 • ***Ticaretin gelişmiş olması
 • ***Yukarıdaki nedenlerin sonucu olarak iş bulma imkanının kolay olması ve bu nedenle meydana gelen iç, hatta dış göçlerin yöneldiği bölge olması
 • ***Üniversite, (fakülte, yüksekokul) sayısının ve öğrenci kapasitesinin çok olması
 • Bölgede nüfus miktarı, nüfus artış hızı ve nüfus yoğunlunun fazla olmasına bağlı olarak aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır.
 • ***Tüketici nüfusun ve tarım dışı sektörlerdeki nüfus miktarının fazlalığı bölgede üretilen tarım ürünlerinin bölge ihtiyacını karşılayamamasına ve diğer bölgelerden tarım ürünü alınmasına neden olur.
 • ***Kentleşme oranı çok yüksektir. Alt yapı ve üst yapısı eksik olduğu için çarpık kentleşme olmuştur. Bu da belediye hizmetlerinin yetersiz kalmasına, maliyetinin artmasına neden olmaktadır.
 • ***Sanayi kuruluşları yerleşim birimleri İçinde kalmış, şehirlerde hava kirliliği artmıştır.
 • ***Şehir içi ve şehirlerarası trafik yoğunluğu çok fazladır. Özellikle büyük şehirlerde şehiriçi trafik yoğunluğu iyice artmıştır. Belediyeler bu yoğunluğu gidermek için raylı ulaşım sistemine geçmişlerdir, (İstanbul ve Bursa)

Marmara Bölgesi Türkiye’de kent nüfusunun en fazla kır nüfusunun ise en az olduğu bölgedir. % 27 ile Türkiye’de nüfus artış hızı en yüksek olan bölgedir.

Nüfusun çoğu tarım dışı sektörlerde çalışır. Özellikle büyük kentlerde erkek nüfusu kadın nüfusundan daha çoktur. Bölgenin dışarıdan çok yoğun göç alması farklı kültürleri bir araya getirmiş. Bu da bu kültürler arasında ve aynı aile içinde nesiller arası çatışmaya dönüşmüştür. (Kent kültürü köy kültürü çatışması ile hemşehricilik çatışması)


Leave A Reply