Metal Oksitlerin Bazlık Özellikleri

0
Advertisement

Metal Oksitler nelerdir? Metal oksitlerin ve bazlık özellikleri, bazik özellikler göstermeyen metal oksitler hakkında bilgi.

Hidroklorik Asit

METAL OKSİTLERİ ve BAZLIK

Metal atomlarının \displaystyle {{O}^{2-}} iyonu ile oluşturduğu bileşikler metal oksitleri olarak adlandırılır.

Metal oksitlerinin özellikleri metalin elektron verme yatkınlığına göre ve metalin karakterine göre değişir. Suda çözünebilen metal oksitlerinin çözünme olayı kimyasal bir tepkimeyle gerçekleşir.

\displaystyle M{{O}_{\left( k \right)}}+{{H}_{2}}{{O}_{\left( s \right)}}\to {{M}^{2+}}_{\left( suda \right)}+2O{{H}^{-}}_{\left( suda \right)}

Alkali metallerin oksitleri suda çözündüklerinde kuvvetli bazların sulu çözeltisi oluşur.

Advertisement

\displaystyle L{{i}_{2}}{{O}_{\left( k \right)}}+{{H}_{2}}{{O}_{\left( s \right)}}\to 2L{{i}^{+}}_{\left( suda \right)}+2O{{H}^{-}}_{\left( suda \right)} [LiOH]

\displaystyle N{{a}_{2}}{{O}_{\left( k \right)}}+{{H}_{2}}{{O}_{\left( s \right)}}\to 2N{{a}^{+}}_{\left( suda \right)}+2O{{H}^{-}}_{\left( suda \right)} [NaOH]

\displaystyle {{K}_{2}}{{O}_{\left( k \right)}}+{{H}_{2}}{{O}_{\left( s \right)}}\to 2{{K}^{+}}_{\left( suda \right)}+2O{{H}^{-}}_{\left( suda \right)} [KOH]

Metal oksitlerin suda çözünmesi sonucunda suda az çözünen bazların sulu çözeltisi de oluşabilir. Bu tür metaller alkali metallere göre daha pasif olan metallerdir.

\displaystyle Ca{{O}_{\left( k \right)}}+{{H}_{2}}{{O}_{\left( s \right)}}\to C{{a}^{2+}}_{\left( suda \right)}+2O{{H}^{-}}_{\left( suda \right)} \displaystyle \left[ Ca{{\left( OH \right)}_{2}} \right]

\displaystyle Cu{{O}_{\left( k \right)}}+{{H}_{2}}{{O}_{\left( s \right)}}\to C{{u}^{2+}}_{\left( suda \right)}+2O{{H}^{-}}_{\left( suda \right)} \displaystyle \left[ Cu{{\left( OH \right)}_{2}} \right]

Advertisement

\displaystyle F{{e}_{2}}{{O}_{3}}_{\left( k \right)}+3{{H}_{2}}{{O}_{\left( s \right)}}\to 2F{{e}^{3+}}_{\left( suda \right)}+6O{{H}^{-}}_{\left( suda \right)} \displaystyle \left[ Fe{{\left( OH \right)}_{3}} \right]

Suda az çözünen bazlar oluştuğunda çözelti zayıf baz özelliği gösterir.

**Bu tür metal oksitlere bazik oksit denir. Bazı metallerin yüksek değerlikli oksitleri hariç, metallerin oksitleri genellikle bazik oksittir.

***Bazik oksitler suda çözündüklerinde baz oluştururlar. Bu nedenle bazik oksitler susuz baz anlamına gelen baz an-hidriti olarak da adlandırılırlar.

Baz anhidritleri sulu çözelti ortamında baz gibi davranırlar. Yani asitler ile tepkimeye girerek tuz ve su oluşturabilirler.

\displaystyle M{{O}_{\left( k \right)}}+2H{{A}_{\left( suda \right)}}\to M{{A}_{2}}_{\left( suda \right)}+{{H}_{2}}{{O}_{\left( suda \right)}}

\displaystyle N{{a}_{2}}{{O}_{\left( k \right)}}+2HC{{l}_{\left( suda \right)}}\to 2NaC{{l}_{\left( suda \right)}}+{{H}_{2}}{{O}_{\left( suda \right)}}

Bazik Özellik Göstermeyen Metal Oksitleri

Bazı metallerin oksit bileşikleri ya suda çözünmez ya da suda çözündüğünde oluşan çözelti bazik özellik göstermez.

a. Amfoter Metal Oksitleri

Al, Zn, Cr, Sn ve Pb metalleri amfoter metaller olarak adlandırılırlar. Amfoter metallerin oksit bileşikleri suda çözünmez.

Amfoter oksitler, asitlere karşı baz ve bazlara karşı asit gibi davranırlar. Bu nedenle asit ve bazların sulu çözeltileri ile tepkimeye girerler.

Amfoter oksit + Asit → Tuz + Su
Amfoter oksit + Baz → Tuz + Su

Advertisement

b. Yüksek Değerlikli Metal Oksitleri

Geçiş metallerinden bazıları bileşiklerinde 5+, 6+ ve 7+ gibi büyük değerlikler alabilmektedir. Bu metallerin oksitleri bazik özellik yerine asidik özellik göstermektedir.

Yani suda çözündüklerinde asit bileşikleri oluşmaktadır.

\displaystyle Cr{{O}_{3}}+{{H}_{2}}O\to 2{{H}^{+}}_{(suda)}+CrO_{4}^{2-} \displaystyle \left[ {{H}_{2}}Cr{{O}_{4}} \right]

\displaystyle M{{n}_{2}}{{O}_{7}}+{{H}_{2}}O\to 2{{H}^{+}}_{(suda)}+2MnO_{4}^{-} \displaystyle \left[ HMn{{O}_{4}} \right]


Leave A Reply