Metapsişik Nedir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Metapsişik nedir, çalışma alanları nelerdir? Metapsişik incelemelerin özellikleri, gelişimi, hakkında bilgi.

METAPSİŞİK psikoloji biliminin sınırlarını aşan olayların incelenmesi. Metapsişik sözcüğünü ilk kez Charles Richet ortaya attı ve “ispritizma” diye adlandırılan olayların gözlemlenmesini özellikle deneyimden geçirilmesini istedi; onları bilimsel alana sokmaya çalıştı (1912). Bu girişimden sekiz yıl sonra Paris’te bir “Metapsişik enstitüsü” kuruldu.

Metapsişik olayları, düşünsel olaylar ve fiziksel olaylar diye ikiye ayırmak gelenek olmuştur. Örneğin bir masanın kendi kendine hareket etmesi ya da ayaklarıyla yere darbeler vurması, bir fiziksel olaydır; ancak bu darbelerin ansızın bir şey anlatır duruma gelmesi ve bir cümle oluşturması ise, düşünsel bir olaydır. Düşünsel olaylar grubuna, “telapati” ve “keşf” ile ilintili bütün olaylar girer. Günümüzde telapati yerine “kriptestezi”, keşif yerine de “normalüstü bilgi” terimleri kullanılmaktadır. Ön duygular, önseziler, birsamlı görüntüler, düşüncenin okunması ve aktarılması, yabancı bir dilin ansızın konuşulması vb. birer düşünsel olaydır. Fiziksel olaylar da genel olarak dört gruba ayrılır: Darbeler; nesnelerin kendi başlarına hareket etmeleri; ışık olayları; maddeleşme olayları.

Bilim günümüze dek, yukarıda sözü edilen metapsişik olayların hiç birini kabul etmemiştir. Çünkü bu olaylar, bilimsel veri ve gerçeklerle çelişmektedir. Bunun tümüyle kuramsal bir itiraz olduğu ve olgular karşısında ortadan kalkacağı söylenebilir. Ancak, gerçekte, metapsişik olaylar kesinlik taşımamaktadır. Bu olayların ortaya çıkmasını sağlamak için uyulması zorunlu olduğu söylenen koşullar (karanlık, denemeye katılanların el ele tutuşmak zorunda olması, çeşitli şarkılar ve yakarmalar, medyumun izni olmadan fotoğraf çekilmemesi, maddileşmeye dokunmanın yasak olması vb), bilindiği üzere,lıile yapmanın gerekli kıldığı en elverişli koşullardır.


Leave A Reply