Milas Nerededir?

0

Milas nerededir? Milas hangi ilimize bağlıdır? Milas ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

milasMilas; Muğla ili’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 3 bucağı (Güllük, Ören, Selimiye), 108 köyü vardır. İlin batısında; kuzeyden Aydın’ın Karpuzlu ve Koçarlı, doğudan ilin Yatağan ve Merkez, güneyden Bodrum ilçeleri ve Gökova Körfezi, batıdan Ege Denizi ile çevrilidir.

İlçe toprakları genelde dağ ve tepelerle kaplıdır. Dağlar, kuzey ve doğudan ilçeyi çevreler. Doğuda Batı Menteşe Dağları uzanır. Aksivritepe (1.376 m), güneydoğuda Kavak Dağı (1.370 m), Tekke Dağı (1.332 m), İbir Dağı (862 m) başlıca yükseltilerdir. Bu dağlar arasında, ortalama yükseltisi 300 m olan Milas ve Hamzabey ovalan uzanır. İlçenin güneyinde yükselti 879 m’ ye ulaşır. Deniz kıyısı oldukça girintili çıkıntılıdır. Kıyıda kuzeyden güneye Akbük, Kazıklı, Güllük limanları sıralanır. Güllük Limanı’nda küçük adalar yer alır. Denize açılan Hamzabey Ovası, kuzeyde Bafa Gölü’ne doğru genişler. Ova üzerindeki en yüksek noktalar 500-580 m’dir. Hamzabey Deresi ve Sançay başlıca ırmaklardır. Hamzabey Deresi, Kavak ve Yırın Dağı eteklerinde; Sarıçay, Batı Menteşe Dağları’ndan doğar, her ikisi de Güllük Limanı’na dökülür. Bafa Gölü, ilçe topraklarının kuzeyinde yer alır. Gölün bir bölümü Aydın İli sınırlan içerisinde kalır. Güllük Limanı kıyısında birkaç küçük denizkulağı (lagün) vardır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlak ılık ve yağışlı geçer. Yağışlar genelde yağmur biçiminde düşer. Yıllık ortalama sıcaklık 17.9 °C, yağış tutarı 750-800 mm’dir. Akdeniz çalı türleri (maki), geniş alanlar kaplar. 800 m’nin üzerinde kızılçam, meşe, daha yükseklerde sedir ormanları görülür. Vadi içleri, ırmak boylarında görülen sığla ağaçlarından sığla yağı elde edilir. Güllük Limanı çevresinde ağaçlandırma yoluyla kızılçam ormanları kurulmuştur. Turizmin gelişme gösterdiği ilçede, tarım ve hayvancılık günümüzde de önemini korur. Dağlarda küçükbaş (koyun, keçi), ovalarda büyükbaş hayvan beslenir. Kıyılarda balıkçılık, sünger avcılığı yapılır. Zeytinyağı ve sabun işleyen küçük ölçekli imalathaneler vardır. İlçe toprakları, yeraltı kaynakları açısından zengindir (manganez, dolomit, mermer, zımparataşı, alüminyum filizi).

Kuşadası-Bodrum Karayolu üzerinde, Hamzabey Ovası’nın kuzeyinde, deniz düzeyinden 75 m yükseklikte kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 62 m uzaklıktadır.


Leave A Reply