Militarizm Nedir?

0
Advertisement

Bir miktar ilginç bir siyaset akımı olan militarizm ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

militarizm
Bir ülkenin bütün varlığının orduya dayanmasını gerekli gören bir siyaset akımıdır. Militaristler bütün dâvaların ancak ordu gücü ile çözülebileceğine inanırlar, buna göre davranırlar.

Hun, Roma, Pers İmparatorlukları gibi, gücü orduya, savaşa dayanan eski devletleri militarist sayamayız, çünkü o çağlarda esasen her şey orduya dayanırdı.

«Militarizm» deyimi, daha çok XIX. yüzyılda, her şeyden önce ordularına önem verip bu güçle başka ülkeleri egemenlikleri altına almaya çalışan devletlerin siyasetini anlatır. Milliyetçilikten komünizme kadar birçok, birbirine hiç benzemez idare şekilleri militarist olabilir. I. ve II. Dünya Savaşları’nın Almanyası militarizm akımına kapılmıştı.


Leave A Reply