Milli Ahlak Nedir? Milli Ahlak Toplum İçin Neden Önemlidir?

0
Advertisement

Milli ahlak nedir, ne demektir? Milli ahlak kavramının özellikleri, Atatürk’ün Milli Ahlak konusundaki görüşleri hakkında bilgi. Milli ahlak kavramı toplumlar için neden çok önemlidir?

Milli Ahlak Nedir?

Milli Ahlak, bir toplumda yaşayan bireylerin ve grupların yaşamlarını düzenleyen genel davranış kuralları ve genel kurallardır. Milli eğitim, milli ahlakın oluşturulması ve elde edilmesi için ulusal eğitim ve öğretim faaliyetleri anlamına gelir. Kendi adetlerimiz ve geleneklerimiz, ahlak ve terbiye anlayışımız bizi diğer milletlerden ayıran özelliklerdir. İşte bu özelliklere göre yani milli ahlak ile yani bu saydığımız özelliklere göre hareket etmek bizlerin birlik ve beraberliğini korumak için yeterli olacaktır.

Ulusal niteliklerine göre her milletin kendi adetleri ve görenekleri vardır. Başka bir ulus başka bir ulusun taklitçisi olamaz. Çünkü böyle bir millet, taklit ettiği şeyle aynı millet olamaz, ne de kendi milliyetinde olabilir. Atatürk’e göre, milli ahlak bir ulus yaratmanın ilk şartıdır. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu konuyla ilgili, görüşlerini şu sözler ile dile getirmiştir :

***Mükemmel bir millette, milli ahlakın icapları, o milletin fertleri tarafından, hiç tereddüt etmeksizin vicdani ve hissi bir şevkle yapılır. En büyük milli heyecan işte budur.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli ahlak kavramını “kutsal” bir değer olarak kabul etmiş ve inancını pek çok kez dile getirmiştir. 1930 yılında kendi el yazısı ile Dr. Afet İnan’a verdiği notlar arasında şunlar yazılıydı: “Ahlak kutsaldır; çünkü aynı değer de bir eşi yoktur ve başka hiç bir çeşit değerle de ölçülemez”.

Advertisement

Milli Ahlak Toplum İçin neden Önemlidir?

Milli ahlak, toplum için birçok açıdan önemlidir. İşte bunlardan bazıları:

  1. Toplumsal Birlik ve Dayanışma: Milli ahlak, ortak değerler ve ahlaki normlar üzerine inşa edildiği için toplumun birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirir. Ortak ahlaki temel üzerinde birleşen bireyler, daha sağlam ve sağlıklı ilişkiler kurarlar ve toplum olarak daha uyumlu bir yapıya sahip olurlar.
  2. Toplumun Değerlerini Koruma: Milli ahlak, toplumun değerlerini korumak için önemli bir araçtır. Ortak değerlerin ve ahlaki normların bilincinde olan bireyler, bu değerleri koruma ve sürdürme sorumluluğunu taşırlar. Bu da toplumun kültürel ve sosyal değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlar.
  3. Toplumsal Düzen ve İstikrar: Milli ahlak, toplumun düzenini ve istikrarını sağlar. Ortak ahlaki değerler üzerine kurulu bir toplumda, insanlar daha adil, dürüst ve sorumluluk sahibi davranışlar sergilerler. Bu da toplumda güvenin artmasına, çatışmaların azalmasına ve huzurun sağlanmasına yardımcı olur.
  4. Genç Kuşaklara Ahlaki Değerlerin Aktarımı: Milli ahlak, genç kuşaklara ahlaki değerlerin aktarılmasında önemli bir role sahiptir. Eğitim sistemi, aile yapısı ve toplumun diğer kurumları aracılığıyla milli ahlakın öğretilmesi ve yaşatılması, gençlerin ahlaki bir zeminde yetişmelerini sağlar. Bu da toplumun geleceğini şekillendirmede ve sürdürülebilir kalkınmada büyük bir önem taşır.
  5. Toplumsal Refah ve Gelişim: Milli ahlak, toplumun refahını ve gelişimini destekler. Ahlaki değerlerle uyumlu hareket eden bireyler, daha verimli çalışır, daha sağlıklı ilişkiler kurar ve toplumun kalkınmasına katkıda bulunurlar. Milli ahlaka dayalı bir toplum, daha adil, hoşgörülü, yardımsever ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olur.

Tüm bu nedenlerden dolayı milli ahlak, toplum için büyük bir öneme sahiptir. Toplumun değerlerini korur, birlik ve dayanışmayı güçlendirir, toplumsal düzeni sağlar, genç kuşaklara ahlaki değerlerin aktarımını sağlar ve toplumsal refahı destekler.


Leave A Reply