Mimar Ali Talat Bey Hayatı

0
Advertisement

Ali Talat Bey Kimdir? Ali Talat Bey hayatı, biyografisi, eserleri, Ali Talat Bey hakkında bilgi.

Ali Talat Bey;mimardır (Tokat 1869-İstanbul 1922).

Neo-klasik Türk mimarlığının öncülerindendir. Bir süre Sanayii Nefise Mektebi’nin Resim Bölümü’ne gittikten sonra 1888’de Hendese-i Mülkiye Mektebi’ne girdi, 1895′ te birincilikle bitirdi ve aynı okulun köprücülük, kâgir ve ahşap inşaat dersleri öğretim görevine getirildi.

19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa mimarlığında eski ve Antik Çağ mimarlığından yararlanma eğilimi, özellikle yapıların cephe görünümlerinde, Antik Çağ’ın mimarlık öğelerini kullanma tutumundaydı. Türkiye’de de Ziya Gökalp ile başlayan milliyetçilik akımı mimarlık alanında barok, rokoko,ampir ve eklektik üslupların ağır ve sıkıcı etkilerinden kurtularak yeni bir mimarlığa, milliyetçi benliğe dönme çabalarına dönüştü. Bu etkilerle Evkaf Nezareti’ndeki görevi sırasında da Mimar Kemalettin Bey ile birlikte Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi akımının öncülerinden biri oldu. Türk yapı sanatını etkileyen yabancı mimarlık öğelerinden kurtularak kendimize özgü mimarlığımıza dönme çabalarını başlattı. İstanbul’da bazı türbeleri restore etti. Boğaziçi’nde Beşiktaş, Kuzguncuk ve günümüze gelemeyen Üsküdar iskelelerinin neo klasik üslupta projelerini hazırladı.

Mimar Kemalettin Bey ile birlikte Fenni Mimari adlı bir eser yazdı. Ayrıca İnşaat ve İmalatta İşçilik adı altında 4 ciltlik bir eseri daha vardır. Ölümünden sonra da Sanayii Inşaiye ve Mimariyede Doğramacılık, Marangozluk ve Silicilik adlı bir başka eseri de yayımlandı.

Advertisement

Leave A Reply