Mimar Kemalettin Kimdir?

0
Advertisement

Ülkemizin eserler vermiş meşhur mimarlarından birisi olan ve paramızın üzerine dahi resimleri konmuş Mimar Kemalettin kimdir?

Mimar KemalettinBirçok eser vermiş mimarlarımızdandır. 1891 ‘de Mühendis Mektebini birincilikle bitirdi. Dört yıl kadar çeşitli inşaatlarda çalıştı ve asistanlık yaptı, sonra hükümet hesabına tahsilini ilerletmek üzere Almanya’ya gönderildi. Oradan döndükten sonra Mühendis Mektebi’ne mimarlık ve inşaat hocası olarak tyin edildi. Seraskerlik dairesi başmimarlığında da bulunduktan sonra, 1908 Meşrutiyeti ilân olununca Evkaf Nezareti inşaat ve tamirat dairesi müdürlüğüne getirildi. Bu sırada, Ankara’da öldü.

Mimar Kemalettin, sivil mimarlığımızda bir çığır açmak istemişti. Ancak getirmek istediği «yeni-klâsik» üslûbu, Kemalettin’in sanatını, gücünü aksettirmeye yetişmeyecek bir tatbikten ibaret kaldı: Dinî mimarlıktan aynen alınan kubbe, kemer, sarkıt sistemleri sivil binalara tatbik edildi. Fakat büyük inşaatta lüzumsuz masraflara yol açan bu tarzın çağdaş mimarlıkla bağdaşması imkansız olduğu için hemen yalnız Kemalettin’in eserlerinde kaldı. Sonradan vazgeçildi.

Kemalettin Bey, Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ nın tamirinde gösterdiği gayret dolayısı ile İngiltere’nin Krallık Mimarlar Enstitüsü’ne üye seçilmiş değerli bir sanat adamıydı. Son büyük eserler, onun zamanında inşa edilmiştir, denebilir. Bahçekapıdaki (İstanbul) Dördüncü Vakıf Hanı, Hürriyet-i Ebediye tepesindeki şehitler anıtı, Bostancı, Bakırköy ve Bebek camileri, Çamlıca Kız Lisesi’nin bulunduğu bina, Lâleli’deki (İstanbul) Hava apartmanları, Üniversite Kütüphanesi, Ankara’daki Atatürk Eğitim Enstitüsü, Demiryolları merkez binası onun eserlerindendir.


Leave A Reply