Miraç Nedir? Miraç Olayı Nedir? Ne Anlama Gelir? Açıklaması

0
Advertisement

İslam inanışına göre peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v)’in göğe yükselmesi olan Miraç, Miraç olayı nedir, açıklaması.

Miraç Nedir?

MİRAÇ, İslam inanışlarına göre Hz. Muhammed (s.a.v)’in göğe çıkışına verilen isimdir. Arap takvimine göre Recep ayının 27. günü gerçekleşti.

Hz. Muhammed(s.a.v)’in göğe çıkışını İsra Sûresi’nin birinci ayeti şöyle anlatır: “Ulularım o Allah’ı ki kendisine belgelerinden bir nicesini göstermek için kulunu geceleyin Mescid-i Haram’dan alıp dolayını kutlulandırdığı Aksa’ya götürdü.

Mescid-i Haram Mekke’deki tapınağın adıdır. Mescid-i Aksa’nın Kudüs mü yoksa göğün yedinci katının en yüksek noktasına bir yer mi olduğu tartışmalıdır.

Miraç Olayı

Mirâç, Mîlâdî 621 yılında (Çoğu tarihçilere göre peygamberliğin 12.yılında), Receb ayının 26’sını 27’sine bağlayan gecede vuku bulmuştur. Peygamberimizin koruyuculuğunu (hâmiliğini) yapan amcası Ebu Talib ve peygamberin eşi Hatice’nin bu yılda vefat etmiş olmaları sebebiyle efendimiz çok üzgün durumda idi. Yüce Allah (c.c), Resulünü yalnız bırakmamış, keder ve sıkıntılardan bunaldığı bir zamanda yüce katına çıkararak mükafatlandırmıştır. Bu yükseliş bazılarına göre hem bedenen hem ruhen, diğer bir görüşe göre de sadece ruhen olmuştur. Bu gecede Peygamberimize verilen ilahi hediyeler:

Advertisement
  • Beş vakit farz namaz
  • Bakara suresinin son iki ayeti (Âmene’r-Resûlü…) nazil oldu.
  • Hz. Muhammed’in ümmetinde şirk koşanlar hariç, diğerlerinin Cennet’e gireceği müjdesi verilmiştir.

Hz. Muhammed (sav.) hayatında başından geçen olaylardan dolayı Hz. Musa (a.s)’a benzetilmiştir. Şöyle ki;

Hz. Muhammed (sav.) Mirâç’ta Hz. Musa Tur Dağ’ında Allah ile görüşmesi, Müşrikler arasında dünyaya gelişleri ve onların arasında tevhid inancını yaymış olmaları, Hz. Musa (as.)’ın 10 emri ile Hz. Muhammed’in Miraç’ta aynı konularda ilahî vahiye mazhar oluşları, Hz. Musa (as.)’ın karşısında Firâvun’un ve Hz. Muhammed (sav.)’ın karşısında olan Ebu Cehil’in ilk savaşta öldürülmeleri, Hz. Musa (a.s.)’ın Kenan Yurdu’na göç etmesi, Hz. Muhammed’in Medine’ye Hicret etmiş olmaları gibi yönleriyle benzer kaderi yaşamış olmaları gösterilmektedir.


Leave A Reply