Misak ı Milli Kararları ve Önemi

0

Milli Mücadelenin önemli esaslarından birisi olan Misak-ı Milli nedir Misak-ı Milli kararları nelerdir ve Misak-ı Milli’nin önemi.

MİSAK-I MİLLİ (ULUSAL AND) (28 Ocak 1920)

Meclis, vatanın kurtuluşu için nasıl davra-nılması gerektiğini belirten esasları bir ant biçiminde kabul etti.

Misak-ı Milli metni şöyledir:

Osmanlı Mebusan Meclisi devletin ve milletin geleceğinin sağlanması için şu esaslara uyulmaktan başka çare olmadığını kabul etmiştir.

1. Türklerin oturduğu yerler, hiçbir biçimde parçalanamaz. Ayrıca savaş sırasında Arapların oturduğu ve Anlaşma Devletleri’nce işgal edilen yerlerin geleceğinin saptanması için o yerler halkının kararma uyulmalıdır.

2. Yurttan koparılmak istenen Kars, Ardahan, Artvin ve Batı Trakya’da da halkoyuna başvurulmalıdır.

3. İstanbul ve Marmara Denizi her türlü tehlikeden uzak tutulursa, Boğazların dünya ticaretine açılması mümkündür.

4. Azınlıkların hakları, çevre ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar oranında güvenlik altına alınacaktır.

5. Hiçbir biçimde kapitülasyonlar kabul edilemez.

Misakı Milli’nin Önemi

1. Misak-ı Milli’de yer alan ilkeler; Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri kararlarına dayanıyordu. Böylece, M. Kemal’in düşünceleri Osmanlı parlamentosu tarafından da kabul edilmiş oluyordu.

2. Misak-ı Milli, Anadolu Hareketi’nin ilk büyük siyasi başarısıdır.

3. Tartışma konusu olan topraklarda (Batı Trakya, Kars, Ardahan, Artvin, Arap toprakları) halk oylamasının kabul edilmesi, sorunların barışçı yollarla çözümünden yana olunduğunu göstermiştir.

4. Misak-ı Milli ile bölünmez Türk yurdunun sınırları çizümiş, Kurtuluş Savaşı’nın hangi ilkelere dayandırılacağı kesin bir biçimde ortaya konmuştur.


Leave A Reply