Mississippi Nerededir? Hakkında Bilgi

0

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Mississippi Eyaleti hakkında bilgi, tarihi, bayrağı ve arması.

  • Yüzölçümü: 123.584 km2.
  • Başlıca kentleri: Jackson (merkez), Biloxi, Meridian, Hattiersburg.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 20. eyaleti. Güneydoğu ABD eyaletlerindendir. Kuzeyden Tennessee, doğudan Alabama, batıdan Arkansas ve Louisiana eyaletleri, güneyden Meksika Körfezi ile çevrilidir. Mississippi Irmağı, eyaletin batı sınırın çizer.

Eyalet toprakları genelde hafif engebeli düzlüklerden oluşur. En yüksek nokta, kuzeydoğu köşesinde Woodall Dağı’dır (246 metre). Güneyde kıyı kesiminde sazlık, bataklık ve kumul alanları görülür. Irmaklar, Mississippi ve Alabama ırmak sistemlerine bağlıdır. Yazoo, Sunflower, Hamochitto, Coldwater Mississippi’ye katılan başlıca kollardır. Pearl Irmağı, eyaletin ortasından geçerek Meksika Körfezi’ne ulaşır. Mississippi’ye bağlanan kollar üzerinde çeşitli barajlar kuruludur. Güney bölümde subtropikal iklim, kuzeye doğru ılımanlaşır. Güney kıyılarına yakın bölgede çam ormanları geniş alanlar kaplar. 1900’lerin başlarında eyalette, Zencilerin oranı Beyazlardan fazlayken 1950’lerden sonra bu oran tersine döndü. 1980’lerde yaklaşık Zencilerin iki katına ulaştı. Halkın büyük çoğunluğu Babtist Kilisesi üyesidir. Babtistlerin yanı sıra Metodist ve Katolik vardır.

Tarım, temel uğraş alanı ve gelir kaynağıdır. İklim, verimli topraklar, tarıma son derece elverişlidir. Üretimde ilk sırayı pamuk, soya fasulyesi ikinci sırayı alır. Pirinç, mısır, saman, buğday, süpürgeotu, yerfıstığı, patates, çeşitli sebezler, meyveler öteki ürünleri oluşturur. Süt ve et için üretilen inek, sığır domuz, kümes hayvanları hayvan varlığını oluşturur. 8 milyon hektar kaplayan ormanlardan kerestelik ve kâğıtlık odun elde edilir, reçine üretilir. Giyim, orman ürünleri, besin, kimya, petrol arıtma başlıca endüstri etkinlikleridir. Petrol, doğal gaz, başlıca doğal kaynaklardır.

Mississippi Nehri Haritası

Mississippi Nehri Haritası

Tarih:

Bugünkü eyalet topraklarına ilk Beyaz yerleşimleri 1699 yılından sonra başladı. Biloxi Körfezi kıyısında Fransızlar tarafından bir koloni kuruldu. Bölge, 1763’e kadar Louisiana’ya bağlı kaldı. Paris Antlaşması (1783) ile ırmağın doğusu İngiliz denetimine geçti ve Natchez Bölgesi’nde bir tarım kolonisi kuruldu. 1779’da İspanyollar da bir koloni kurdular. Pinckney Antlaşması (1795) ile İspanyollar, 31 derece enlemi kuzeyinin ABD’ye bırakılmasını kabul ettiler. 1798’de bölgeye gelen Amerikan birlikleri yöreyi tümüyle ele geçirdi. Kongre, Natchez’i merkez yaparak Mississippi yönetiminin kurulması kararını aldı. 1817’de Birlik’e katılan 20. eyalet oldu. Kızılderililer ırmağın batısına doğru sürüldü. İç Savaş, 1862’de eyalete de sıçradı. Birleşik (Kuzey) güçler, Korinth ve Luka’da Konfede-rasyoncuları (Güney) yenilgiye uğrattı. 1870’te, yeniden Birleşik Devletler’e katılarak Federal Anayasa’nın hükümlerini kabul etti. 1890 Anayasası ile Beyazlar, Zencilere karşı ayrıcalıklar elde ettiler,

Günümüzde yürürlükte olan 1890 Anayasası’na göre, eyalet parlamentosu, dört yıl için genel oyla seçilen 52 üyeli Senato ile 122 üyeli Temsilciler Meclisi’nden oluşur. Eyalet Federal Kongre’de beş temsilci ve 2 senatörle temsil edilir.


Leave A Reply