Mitolojide İnti Nedir?

0
Advertisement

Mitolojide inti nedir, ne demektir? İntinin özellikleri nelerdir? İnti’nin hikayesi, hakkında bilgi.

Mitolojide İnti

İnti; apu-punchau olarak da bilinir, İnka dininde İnkaların atası olduğuna inanılan Güneş tanrısıdır. Devlet kültünün başında yer alır, İnka İmparatorluğu’nun her yerinde tapınılması zorunlu sayılırdı. Çoğunlukla inka insan biçiminde betimlenir, yüzü ışık ve alevler saçan bir altın disk olarak gösterilirdi. Kız kardeşi ve eşi olan Mama-Kilya ise (ya da Mama-Quilla) Ay’dı ve yüzü insana benzeyen gümüş bir disk olarak gösterilirdi. Günümüzde Güney Amerika’nın And yöresinde yaşayan Keçuvalann inançlarında zaman zaman Inti ile Hz. İsa ya da Tanrı’nın karıştırıldığı görülür.

Geleneksel şenliklerden (raymi) biri olan Inti-raymi Güneş tanrısı adına düzenlenir, şenlikte hayvanlar kurban edilir, ayin dansları yapılırdı. Önceleri haziran ayında kutlanırken İspanyol istilasından sonra Corpus Christi Yortusu’na rastlayacak biçimde mayıs ya da haziranda kutlanmaya başladı.


Leave A Reply