Molla Gürani Kimdir?

2
Advertisement

Molla Gürani Kimdir? Molla Gürani Hayatı, biyografisi, şeyhülislamlık dönemi, Molla Gürani hakkında bilgi.

Molla Gürani, Osmanlı şeyhülislamıdır (Güran ? – İstanbul 1478). Asıl adı Ahmet Şemsettindir. II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemi bilginlerindendir. Öğrenim için dönemin önemli bilim merkezlerinden Kahire’ye gitti. Hac dönüşü Kahire’ye uğrayan Molla Yegân’ın önerisini kabul ederek Edirne’ye geldi. II. Murat’a tanıtıldıktan sonra yıldızı parladı. Bursa’da Kaplıca ve Yıldırım medreselerine müderris olarak görevlendirildi. Şehzade Mehmet’e (Fatih) hocalık yaptı. Fatih Sultan Mehmet’in tahta çıkışından sonra kendisine yapılan vezirlik önerisini reddetti. Daha sonra kazasker oldu (1451). Bu görevdeyken padişahın koruduğu kişileri kayırmaması Fatih’in kendisine kırılmasına neden oldu. Bundan dolayı da vakıfların düzeltilmesi göreviyle İstanbul’dan uzaklaştırılarak Bursa’ya gönderildi. Burada da eski tutumunu sürdürdü. Padişahın yakınlarından birinin şeriata aykırı önerisini reddettiği gibi kendisini de dövdü. Bu olay üzerine kızgınlığı artan Fatih, Molla Gürani’yi görevden alınca Mısır’a gitti, Sultan Kayıtbay’ın övgü ve beğenisini kazandı. Fatih yaptığı hatayı anlayarak hocasını yeniden İstanbul’a çağırdı. 1457’de Bursa Kadılığı’ na, 1470’te müftülük görevine getirildi. Şafi mezhebinden olan Molla Gürani, II. Murat’ın ısrarıyla Hanefi mezhebine geçmişti.


2 yorum

  1. Şakir Epözdemir on

    Gurani değil Goranî’dir. Gor Kürtçe de Mezardır. Goran bir yerde Kurban olam, Kürtçe de Ez gorî te bim. Hani ya ölem ölem gibi bir şey. Kurdistan da Diyarbakır ile Ergani arasında “Goran Ovası” var. O Bölgede Goranlar ve bu goranlara bağlı aşiret hala biliniyor. Van ile Çatak arasında Gorandeşt yani Goran Ovası adında bir köy var ve Gorandeşt peyniri çok ama çok lezzetlidir. İrak Kurdistanında Erbil yakınında Kelek te ve civarinda Goran Aşireti yoğundur.
    Ayrıca Kürt Kürtçenin şiveleri sayılırken Kurmanci, Gorani, Lor ve Kelxuri olarak geçer. İslam Medreselerinin gelişmesi esnasında gerçekten Süleymaniye, şehrezor ve İran kesiminden çok büyük ulemalar yetişti. Büyük bir ihtimal Molla gorani o bölgedendir. Saygılarımla

Leave A Reply