Monako Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Tarihi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Monako – Monako ile ilgili bilgi, başkenti, yönetim biçimi, ekonomisi, haritası, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu, tarihi hakkında bilgi.

monako bayrağı

Kaynak: pixabay.com

Monako

  • Yüzölçümü: 1.95 km2.
  • Başkenti: Monaco-Ville
  • Dil: Monako dili.
  • Din: Hıristiyan (% 90 Katolik, % 6 Protestan, Ortodoks).
  • Para birimi: Euro
  • Başlıca kentleri: Monte Carlo, La Condamine.

Monako; Güneybatı Avrupa’da devlettir. Dünya’ nın en küçük bağımsız ülkelerinden biri olan Monako, Güneydoğu Fransa’ da Akdeniz kıyısında, İtalya sınırının yakınlarında yer alır. Fransız Deniz Alpleri Bölgesi topraklarıyla çevrili olan ülkenin uzunluğu 3.2 km, genişliği 35-900 m arasında değişir. Monako, tümü bir arada düşünüldüğündü gerçekte tek bir kent olan 3 ayrı bölüme ayrılır: Daha yüksekte kurulan eski Monco-Ville Kenti, onun daha altında liman çevresinde kurulan ticaret merkezi La Condamine ve buranın doğusunda, ünlü gazinonun bulunduğu eğlence merkezi Monte Carlo. Ayrıca Fontvielle’de, deniz üzerinde 22 hektarlık bir ticaret ve yerleşim bölgesi kuruludur.

Yüzey Şekilleri:

Fiziksel açıdan Monako, birbirinden tümüyle ayrı 2 bölümden oluşur: Çevresi sarp kayalıklı uçurumlardan oluşan küçük burunlu bir yarımada ve dik bir biçimde yükselen Alp dağ eteklerinin, kumsalların arasında karmaşık bir fon oluşturduğu toprak şeridi. Akdeniz’de güneydoğuya doğru çıkıntı oluşturan yarımadada (Monako’daki doğal güzelliğin çekici öğelerinden biri olan) bir doğal liman vardır.

monako

Kaynak: pixabay.com

İklim:

Fransız Rivierası’nın tüm bölgelerinde olduğu gibi, Monako’da da Akdeniz iklimi egemendir. Kışlar ılıman ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. En soğuk ay ocak (18-10°C), en sıcak ay temmuzdur (22-26°C). Yıllık ortalama yağış tutan 758 mm’dir.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar:

Kayalık Alp tepelerindeki seyrek bitki örtüsünün dışında, ülkenin hemen tümü, kentleşmiş durumdadır. Ülkede, çeşitli meyve ve kaktüs yetiştirilen birkaç süs çiçeği zakkum (gül defnesi) ve cehennem çiçeği gibi özgün Akdeniz bitkileri yetiştirilir.

Toplum Yapısı:

Yüzölçümünün çok küçük oluşu nedeniyle, nüfus yoğunluğu en kalabalık ülkelerinden biri olan Monako’da; toplam nüfusun %10’unu Monakolular, geri kalan bölümünüyse başka Fransızlar olmak üzere, İtalyanlar, İsviçreliler oluşturur. Resmi dil Fransızca ile İtalyanca karışımı yerel bir dil olan Monako dilini konuşur. Nüfusun %90’ının Katolik Kilisesi’ne bağlı olmasında, ülkedeki Fransız ve İtalyan etkisinin rolü büyüktür. 1887’den bu yana, doğrudan doğruya Papalık’a karşı sorumlu olan bir piskoposluk, yanı sıra bir sinagog, bir Anglikan Kilisesi ve bir Protestan Kilisesi vardır.

Advertisement
monako

Kaynak: pixabay.com

Tarih:

Monako’nun tarihi, kenti Fenikeli ve Yunanlı gemicilerin ziyaret ettiği çok eski dönemlere kadar uzanır. 1. yüzyılda Roma İmparatorluğuna katılan Monako, Hıristiyanlığı benimsedi. Daha sonra Lombardların egemenliği altına girdi. Lombardların yerlerini, Araplara bırakmasıyla, Monako 8. ve 10. yüzyıllar arasında oldu. İslâm İmparatorluğu’nun bir parçası 10. yüzyılda bölgeyi eline geçiren Cenovalı Grimaldi ailesi, 13. yüzyıla kadar Monako üzerinde fazla bir baskı uygulamadı. 1731’de Grimaldi ailesinin soyu tükenince, Fransız Goyon Matignon ailesi evlilik yoluyla Grimaldi adını alarak yönetimi ele geçirdi. Monako 1641’e kadar Fransız egemenliği altında kaldı. Fransız Devrimi sırasında Fransa’ya katıldı. 1815’te Napolyon’un bozguna uğramasından sonra Viyana Antlaşması ile Sardinya’nın koruması altına girdi. 1961’de yeniden Fransa’nın korumasına girmekle birlikte, bağımsızlığını kazandı. Prens Albert’ten sonra tahta geçen III. Louis’nin (1922-1949), yasal ardılının (varisinin) bulunması nedeniyle, yasalar gereği taht, Fransa’ya kalacağından, II. Louis, evlilik dışı kızı Charlotte’u nüfusuna geçirtti. Charlotte’un Polignag Kontu Pierre’den olan oğlu III. Rainer (1923), annesinin 1949’da çekilmesi üzerine tahta çıktı. 1956, ABD’li sinema yıldızı Grace Kelly ile evlenen Rainer’in bu evlilikten üç çocuğu dünyaya geldi (Caroline, Stephanie, Albert).

Siyasal Yapı:

1861 ve 1911 arasında mutlak monarşiyle yönetilen Monaco, 1911’de Prens Albert’in Monako halkına sunduğu ilk anayasadan bu yana, meşruti monarşiyle yönetilir. Yürütme yetkisi oldukça geniş olan Prense bir devlet bakanı (genellikle Fransız) ve Krallık Konseyi yardımcı olur. Prensin atadığı 3 danışman ve devlet başkanı tarafından oluşturulan ve önemli devlet sorunlarıyla ilgilenen konsey, yılda en az iki kez toplanır. Konseyin yanı sıra, 18 üyeden oluşan ve yasaları onaylama, bütçeyi denetleme ve vergi koyma gibi görev ve yetkileri bulunan bir Ulusal Kurul vardır. Bu kurul, her 5 yılda bir, 25 yaşını doldurmuş tüm yerli Monakoluların katıldığı seçimlerle iş başına gelir. Yasalar, 1819’dan bu yana, Fransız yasalarına dayandırılmıştır. Yüksek Mahkeme, en yetkin hukuk organıdır.


Leave A Reply