Mondros Ateşkes Antlaşması Ne Zaman, Nerede ve Kimler Arasında İmzalanmıştır?

0
Advertisement

Mondros Ateşkes Antlaşması hangi tarihte, neden, kimler arasında imzalanmıştır? Mondros Ateşkes Antlaşması özeti ve önemi hakkında bilgi.

Mondros Ateşkes Antlaşması

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (30 Ekim 1918)

Birinci Dünya Savaşı’nda müttefiklerimizle beraber yenilmemiz üzerine İtilaf Devletleriyle Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan antlaşmadır. Bu mütareke Osmanlı Devletini tarih sayfalarından hukuken ve fiilen silmiştir.

1918 Ağustosunda Müttefik Devletler artık yenileceklerini anlamışlardı. Bunun için A.B.D. başkanı Wilson‘a bir nota vererek barış işini ele almasını istediler. Öte yandan savaş gittikçe kötüleşen şartlar altında devam ediyordu. Durumun daima kötüleşmesi üzerine Talat Paşa’nın istifasından sonra iktidara gelen İzzet Paşa hükümeti Wilson’un cevabını beklemeden mütareke için İngilizlerle temasa geçti.

İngiliz Akdeniz filosu komutanı koramiral Galthorpe’un mütareke teklifini kabul etmesi üzerine Limni adasının Mudros (Mondros) limanına gelen İngiliz amiral gemisinde mütareke görüşmeleri başladı. Bahriye nazırı Rauf Bey Hariciye müsteşarı Reşat Hikmet Bey’le askeri müşavir Sadullah Bey’den kurulu Türk heyeti mütareke şartlarını hafifletmek için çalıştıysa da İngiliz amirali bu şartların Müttefik Devletler tarafından tesbit edildiğini hafifletilmesinin uzun mektuplaşmalara yol açacağını vaktin buna elverişli olmadığını ileri sürdü. Bunun üzerine 27 Ekimden 30 Ekime kadar devam eden müzakereler şekle ait bazı değişikliklerin kabul edilmesiyle son buldu. 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalandı.

Mondros Harita

Advertisement
Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri

Mondros Mütarekesi hükümlerine göre ordumuz terhis edilecek, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarındaki istihkamlar galip devletler tarafından işgal olunacak, orduya ait her çeşit malzeme de onların emrine verilecekti. Bütün demiryolları İtilaf Devletleri’nin kontrolünde olacak bunlar kendi emniyetlerini tehdit edecek bir durum çıkınca gerekli gördükleri stratejik yerleri işgal edeceklerdi. Donanma düşmana teslim edilecek telgraf kabloları düşman kontrolünde olacaktı. Hicaz, Yemen, Bingazi, Trablus ve Irak’taki birlikler de derhal itilaf kuvvetlerine teslim olacaklardı.

Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı Agamemnon Zırhlı Gemisi

Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı Agamemnon Zırhlı Gemisi


Leave A Reply