Mübalağa (Abartma) Sanatı Özellikleri – Örnekleri

0

Edebi sanatlardan Mübalağa (Abartma) sanatının özellikleri, çeşitleri nelerdir? Mübalağa (Abartma) sanatı örnekleri.

MÜBALAĞA (ABARTMA)

Advertisement

Heyecanın, üzüntünün, sevincin… etkisiyle insanın, bir olayı bir durumu olduğundan büyük ya da küçük gösterme sanatına abartma sanatı denir.

Mübalağa (abartma) sanatı ile mecaz-ı mürsel sanatı karıştırılmamalıdır.

Mecaz-ı mürsel,
bir sözcüğün gerçek anlamı dışında, benzetme amacı olmaksızın başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır. Benzetme varsa bu istiare’ye girer.

ÖRNEKLER:

Advertisement

a. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;

O ne müthiş tipidir; savrulur, enkaz-ı beşer…

Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak;

Boşanır sırtlara, vadilere sağnak sağnak.

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Advertisement

Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid’i…

Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni tarihe, desem sığmazsın.

Advertisement

Yukarda alıntılar Mehmet Akif’in “Çanakkale Şehitlerine” adlı abidesinden alınmıştır.

Yukarda Çanakkale’de olan kanlı savaş abartılı bir biçimde ifade edilmiştir. Örn: Göğün ölüm indirmesi, ölülerin savrulması, organların vadilere boşanması…

UYARI: Mübalağa sanatında, benzetme (teşbih) sanatından da faydalanılır.

ÖRNEKLER:

a. Zayıf cüsseli biri için”sinek gibi” denmesi

Advertisement

b. İri cüsseli biri için de “dev gibi” birisi denmesi


Yorum yapılmamış

Leave A Reply